BOEKJAAR

Met de term boekjaar duidt men het boekhoudkundig jaar van een onderneming aan. In normale omstandigheden duurt een boekjaar twaalf maanden.

Voor heel wat Europese bedrijven stemt deze periode overeen met een kalenderjaar. Voor nogal wat andere ondernemingen, waaronder veel Amerikaanse, zijn die twaalf maanden anders gespreid. Bij hen loopt het boekjaar bijvoorbeeld van begin juni tot eind mei. Na elk boekjaar moeten de ondernemingen hun jaarrekeningen (balans en resultatenrekening) voorleggen.