Nieuws

Hoe worden uw roerende inkomsten belast vanaf 2017?

2 jaar geleden - dinsdag 10 januari 2017
Wat verandert dit jaar op fiscaal niveau met betrekking tot uw beleggingen?
Hoe worden uw roerende inkomsten belast vanaf 2017?

Hoe worden uw roerende inkomsten belast vanaf 2017?

De roerende voorheffing werd voor de zoveelste keer verhoogd, de speculatietaks werd wel afgeschaft maar binnen de regering wordt er nog altijd gesproken over een meerwaardenbelasting, en de bedragen die recht geven op een fiscaal voordeel blijven ook in 2017 bevroren.

Roerende voorheffing: van 27 tot 30%

Sinds 2017 eist Vadertje Staat dus 30% op:
– de dividenden van aandelen, fondsen, trackers, gereglementeerde vastgoedvennootschappen (ex-bevaks), en coöperatieve deelbewijzen (boven de eerste schijf van 190 euro die vrijgesteld is);
– de intresten op zichtrekeningen, niet-gereglementeerde spaarrekeningen (vaak rekeningen met 1 enkel rentetarief, zonder getrouwheidspremie), termijnrekeningen, kasbons, staatsbons (behalve de Leterme-bon die afloopt in december 2019), en obligaties;
– de meerwaarden uit beleggingsfondsen die minstens 25% van hun activa in obligaties en deposito's stoppen;
– de geldopnames uit spaarverzekeringen tijdens de eerste 8 jaar van contracten waarop geen overlijdensdekking van 130% werd afgesloten (indien dat wel gebeurde, is er geen voorheffing verschuldigd).

Twee uitzonderingen:
– de eerste schijf van 1880 euro aan intresten per persoon op spaarrekeningen blijft vrijgesteld van roerende voorheffing, en boven dat plafond geldt er een verminderd tarief van 15%;
– de dividenden van GVV's die minstens 60% van hun activa in rust- en verzorgingstehuizen investeren (wat het geval is bij Aedifica en Care Property Invest) genieten sinds 01/01/2017 van een verlaagde voorheffing van 15%.
Raadpleeg ook ons dossier over de roerende voorheffing.

Afschaffing van de speculatietaks

De in 2016 overhaast ingevoerde speculatietaks werd op 1 januari al terug naar de prullenmand verwezen. Het ging om een taks van 33% op meerwaarden uit o.a. aandelen, indien u deze minder dan 6 maanden na aankoop al terug verkocht. De taks zorgde voor een forse daling van het aantal transacties waardoor hij zijn doel voorbijschoot en uiteindelijk meer kostte dan opbracht (minder opbrengst beurstaks).

Toch is er geen enkele reden om euforisch te worden, want een belasting op meerwaarden ligt nog altijd op de onderhandelingstafel van onze regering.

Fiscale plafonds voor 2017

Ook in 2017 blijven de maximumbedragen die recht geven op fiscaal voordeel bevroren op hetzelfde niveau als in 2016 en in 2015.

Spaarrekeningen
– De eerste schijf van 1880 euro aan intresten op spaarrekeningen is vrijgesteld van roerende voorheffing. Boven dat vrijgestelde bedrag, zal de bank 15% voorheffing afhouden.
– Als het spaargeld verspreid staat over meerdere spaarrekeningen, bij verschillende banken, en de intresten op geen enkele rekening boven het plafond uitstijgen, zal er niet automatisch roerende voorheffing worden afgehouden, maar moet u zelf de intresten boven het plafond aangeven aan de fiscus. Die zullen dan belast worden tegen 15%.
– Het belastingvoordeel geldt per belastingplichtige. Bij een spaarrekening op naam van 2 personen (bijv. man en vrouw) geldt er dus een vrijstelling op de eerste 3760 euro aan intresten (1880 x 2).
Raadpleeg ook ons dossier over de belastingheffing op spaarrekeningen.

Coöperatieve deelbewijzen
Dividenden van erkende coöperaties en van vennootschappen met een sociaal oogmerk blijven vrijgesteld tot een bedrag van 190 euro per persoon. Opgelet: dit plafond geldt niet per coöperatie, maar voor alle inkomsten samen in 2017 van coöperaties waarvan u deelbewijzen hebt.

Werkgeversaandelen
Het maximumbedrag voor de aankoop van werkgeversaandelen (indien u niet aan pensioensparen doet) bedraagt 750 euro en de belastingkorting bedraagt 30% (vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen).

Pensioenspaarfondsen of -spaarverzekeringen
– Het maximumbedrag dat recht geeft op een fiscaal voordeel bedraagt in 2017 opnieuw 940 euro per belastingplichtige, de maximumleeftijd om te mogen storten, is 64 jaar. Opgelet: als u al een schuldsaldo-verzekering aangeeft bij pensioensparen, hebt u geen recht meer op het fiscaal voordeel. Stort in dat geval niets dit jaar.
– Het fiscaal voordeel mag per aanslagjaar maar op 1 type product slaan, wat betekent dat u dus niet in hetzelfde jaar mag storten in een pensioenspaarfonds en in een pensioenspaarverzekering. Niets weerhoudt u er evenwel van om jaarlijks van formule te veranderen.
– Het belastingvoordeel bedraagt 30% van het gestorte bedrag, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen.
Raadpleeg ook ons dossier rond pensioenspaarfondsen, pensioenspaarverzekeringen en rond de fiscale regeling van de diverse formules.

Gewone levensverzekeringen
– Het maximale bedrag dat recht geeft op een belastingvoordeel is hier 2260 EUR. Opgelet: dit gaat om een absoluut maximum. Het bedrag dat u in werkelijkheid kunt aftrekken, hangt af van uw beroepsinkomsten en de bedragen die u eventueel al aangeeft in het kader van de terugbetaling van een hypothecaire lening.
– De bedragen die u al aangeeft voor hypothecaire leningen voor uw eigen woning hebben geen invloed meer indien de lening werd aangegaan vanaf 2016 voor het Waalse Gewest en vanaf 2017 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In beide gewesten werd de woonbonus immers afgeschaft en vervangen door een wooncheque (Wallonië) of een verlaging van de registratierechten (Brussel). Die twee voordelen treden niet in concurrentie met de aftrek voor gewone levensverzekeringen.
– Net zoals voor pensioensparen bedraagt het belastingvoordeel 30%, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen.
Raadpleeg ook ons dossier over levensverzekeringen en de fiscale regeling van de diverse formules.

Taks op beursverrichtingen (TOB)

Behalve wanneer u intekent op nieuwe aandelen, nieuwe obligaties, of deelbewijzen van nieuwe fondsen, betaalt u bij de aan- of verkoop van effecten telkens beurstaks (TOB).
Aan die taks op beursverrichtingen werd er begin 2017 op 2 manieren gesleuteld.

De plafonds voor de beurstaks werden opgetrokken:
– als het gaat om 0,09% TOB, bedraagt het plafond (maximum dat u moet betalen) voortaan 1300 i.p.v. 650 euro (heeft een impact voor transactiebedragen vanaf 722.000 euro);
– als het gaat om 0,27% TOB, bedraagt het plafond voortaan 1600 i.p.v. 800 euro (impact voor orders vanaf 296.000 euro);
– als het gaat om 1,32% TOB, bedraagt het plafond voortaan 4000 i.p.v. 2000 euro (impact voor orders vanaf 151.000 euro).

Indien de gebruikelijke woonplaats van de opdrachtgever zich in België bevindt, moet u tegenwoordig altijd de beurstaks betalen.
Op orders geplaatst via buitenlandse brokers of banken, moest u tot voor kort namelijk geen beurstaks betalen.
De Nederlandse online broker DeGiro, die bij ons actief is, zal voortaan zelf automatisch de TOB aan de Belgische staat overmaken, net zoals dat ook gebeurt bij Belgische banken en makelaars. Werkt u echter met een andere broker of bank die in het buitenland is gevestigd, dan moet u zelf een aangifte indienen bij onze fiscus en de TOB betalen. De betaaltermijn zal telkens twee maanden bedragen na de maand waarop de aangifte betrekking heeft. De eerste aangifte, voor verrichtingen uitgevoerd in januari, moet dus uiterlijk eind maart ingediend zijn. De precieze modaliteiten moeten nog worden verduidelijkt in een koninklijk besluit.

Stijging buitenlandse taksen
Weet dat er naast de Belgische TOB ook nog buitenlandse taksen verschuldigd kunnen zijn, zoals de Franse TTF. Die "taxe sur les transactions financières" heeft betrekking op de aankoop van aandelen van Franse bedrijven met een beurskapitalisatie van meer dan 1 miljard euro en steeg op 29/12/2016 van 0,2 naar 0,3%.

Deel dit artikel