Artikel
De roerende voorheffing in een oogopslag 1 jaar geleden - woensdag 11 januari 2017

De inkomsten uit uw beleggingen worden over het algemeen tegen 30% belast aan de hand van de roerende voorheffing.

INKOMST

ROERENDE
VOORHEFFING

OPMERKING

DIVIDENDEN

Aandeel

30%

Distributiefonds

30%

 

Beleggingsfonds

30%

 

Tracker

30%

 

Klassieke GVV

30%

 

GVV (Aedifica, Care Property Invest)

15%

GVV die tenminste 60 % beleggen in gebouwen bestemd voor de gezondheidszorg

Coöperatieve deelbewijzen

30%

1e schijf van 190 EUR niet belast

INTRESTEN

Zichtrekening

30%

 

Gereglementeerde spaarrekening

15%

1e schijf van 1 880 EUR niet belast

Niet gereglementeerde spaarrekening

30%

 

Termijnrekening

30%

 

Kasbon

30%

 

Staatsbon

30%

 

Staatsbon Leterme

15 %

uitgegeven in december 2011;

eindvervaldatum: december 2019

Obligatie

30%

 

Lijfrente

30%

intresten = 3 % van het kapitaal dat wordt gebruikt om de rente te berekenen

MEERWAARDEN

Distributiefonds

30%

als het fonds niet al zijn inkomsten uitkeert en minimum 10% belegt in obligaties en deposito's

Kapitalisatiefonds

30%

als het fonds minimum 10% belegt in obligaties en deposito's

VERZEKERINGEN (TEM 8 JAAR, GEEN OVERLIJDENSDEKKING 130 %)

Verzekeringsbon

30%

 

Spaarverzekering

30%

 

Tak 23 (met gegarandeerd rendemen)

30%

 

 

 

 

Deel dit artikel