Analyse
Meer flexibiliteit voor GVV’s 1 jaar geleden - woensdag 14 september 2016

De regering sleutelt momenteel aan de reglementering voor gereglementeerde vastgoedvennootschappen.

Bedoeling is om het voor GVV's in de toekomst mogelijk te maken in infrastructuurprojecten te investeren. Ook de regels rond het samenwerken met derde partijen voor de realisatie van grote projecten zullen worden versoepeld.

 

Infrastructuur

Voorlopig beperken de activiteiten van GVV’s zoals Befimmo en Vastned Retail Belgium zich louter tot het beheren van vastgoed, maar binnenkort zullen ze ook kunnen deelnemen aan infrastructuurprojecten, zoals bijvoorbeeld de verbreding van de Brusselse ring.

De GVV’s hebben hier baat bij, want het laat hen toe hun portefeuilles beter te spreiden en op die manier de risico’s te verlagen ten gunste van de belegger. Het hoeft geen betoog dat ook de overheid hier garen bij spint, want zij zal voortaan makkelijker geld uit de privésector kunnen aantrekken voor haar infrastructuurprojecten.

 

Samenwerkingsverbanden

Het zoeken naar partners voor de realisatie van grote vastgoedprojecten biedt diverse voordelen. Een gezamenlijke werking maakt het vooral mogelijk om (financiële) risico’s te delen en ambitieuze projecten die de eigen draagkracht overschrijden toch te kunnen verwezenlijken.

Sommige GVV’s, zoals Montea en WDP, hebben in het verleden al met elkaar samengewerkt, maar werden dan telkens verplicht om minstens een belang van 50 % in het project te nemen en om te werken met een zogenaamde “deadlock-clausule”. Dat is een recht dat aan de GVV wordt toegekend om de partner uit te kopen, maar zo’n clausule schrikt potentiële partners af en zet zo een rem op de sector.

De nieuwe regels zullen komaf maken met de deadlock-clausule en er zal ook maar een minimumbelang van 25 % meer worden geëist in het projectkapitaal. Die twee elementen moeten de samenwerking met derden een stuk eenvoudiger maken.

 

Deel dit artikel