Analyse
Beleggen in studentenkoten? 2 jaar geleden - dinsdag 19 januari 2016

De start-up Kotinvest, opgericht in februari 2015 en actief in de Belgische vastgoedsector, biedt een belegging vanaf 1 000 EUR aan in studentenkoten in Louvain-la-Neuve.

Het aanbod is aantrekkelijk en biedt u flink wat voordelen. Tegelijk zijn hieraan te veel risico's verbonden. Indien u niet wakker ligt van waardefluctuaties van een vastgoedbelegging zouden we veeleer opteren voor een belegging in een openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap of GVV. GVV's worden professioneel beheerd, spreiden hun risico over meerdere gebouwen, bieden een gelijkwaardig dividendrendement en kunnen dagelijks op de beurs worden verhandeld.
Koop
Xior Student Housing. Verkoop Home Invest Belgium (minder dan 10 % in koten). Voor meer adviezen, gebruik onze vergelijkingsmodule. 

 

Participatielening

De activiteit van Kotinvest bestaat erin vastgoed te kopen en te renoveren om het te verhuren. De start-up richt zich in het bijzonder tot studentenkoten op de universiteitscampus van het Waals-Brabantse Louvain-la-Neuve, waar naar eigen zeggen, de stijgende vraag naar kwalitatieve studentenhuisvesting in het algemeen het aanbod overtreft.

 

Kotinvest stelt potentiële beleggers voor om samen met hen via een participatielening te beleggen in één of meerdere vastgoedprojecten. Het gaat om bedragen van 1000 EUR of een veelvoud ervan. Dat geld wordt aangewend om een pand te kopen, te renoveren en te verhuren.

 

In ruil voor uw investering garandeert Kotinvest u contractueel jaarlijks een intrestvoet van minimaal 4 % bruto (2,92 % netto) tijdens de volledige looptijd van uw belegging. U betaalt wel een eenmalige dossierkost van 2,5 % op uw inleg.

 

Hoe werkt het precies?

Via een leningovereenkomst stelt u Kotinvest geld ter beschikking dat het aanwendt voor een welbepaald project (aankoop, renovatie, inrichting en verhuur van het kot). U wordt echter geen (mede-)eigenaar, dus hoeft u zich niet te bekommeren om de verhuur.

 

Uit de ontvangen huuropbrengsten (min kosten) krijgt u jaarlijks een rente op uw lening, afhankelijk van de huuropbrengst van het project, maar die minstens 4 % bruto bedraagt. Indien de huurder niet betaalt, zal Kotinvest de huurwaarborg en indien nodig zijn eigen middelen aanspreken om de minimumrente te betalen. Wanneer het kot minstens 6 opeenvolgende maanden leegstaat, zal het binnen de 24 maanden worden verkocht en krijgt de belegger zijn inleg en intresten ten laatste 3 maanden later uitbetaald.

 

De lening die u aan Kotinvest toekent, is van onbepaalde duur maar u kunt, mits een opzegtermijn van 3 maanden, steeds uw geld zonder kosten terugvorderen (wel wordt de eerste 2 jaar 10 % administratiekosten van de hoofdsom ingehouden).

 

Wat hiervan te denken?

– De jaarlijkse minimumopbrengst die Kotinvest biedt, is haalbaar en marktconform.
– De instapkost lijkt ons niet overdreven.
– U kunt vrij makkelijk uitstappen. U krijgt op dat moment uw begininleg terug (zonder meerwaarde maar ook zonder risico op een minwaarde).

 

Maar, aan de belegging zijn wel een aantal belangrijke risico’s verbonden.

– U bent geen mede-eigenaar van het vastgoed waarin u belegt, maar slechts een gewone schuldeiser van de kleine vennootschap Kotinvest.
– Daar Kotinvest minder dan een jaar geleden werd opgericht, heeft het zijn vakkundigheid, soliditeit en deugdelijkheid nog niet bewezen.
– Als Kotinvest overkop gaat riskeert u alles of toch minstens een deel van uw belegging te verliezen.
– Er is geen controle van de financiële toezichthouder FSMA.
– Er is een risico op belangenvermenging. Aangezien Kotinvest instaat voor het beheer en de uitbating van het studentenkot in kwestie, bestaat de kans dat de in rekening gebrachte kosten hoger oplopen dan wanneer dit door een onafhankelijke partij gebeurt.
– Er is geen enkele vorm van risicospreiding (opbrengst uit een enkel kot en een vordering op een kleine vennootschap).

 

Deel dit artikel