Analyse
Certificaten Kortrijk Shopping en Oudergem 3 jaar geleden - woensdag 27 mei 2015

Na de informatievergaderingen bij de vastgoedcertificaten Kortrijk Shopping en Gemeenteplein Oudergem zijn we weer wat wijzer geworden over hun vereffening.

Kortrijk Shopping: nog twee coupons

Het resterende liquidatiesaldo wordt geschat op zo’n 53 EUR netto en zal de komende 2 jaar worden betaald. Op de 8,6 miljoen euro die nog rest, dient 5 miljoen euro als waarborg voor de koper. Deze waarborg geldt één jaar vanaf het verlijden van de authentieke akte op 12 januari 2015. Tot op heden heeft de koper, Wereldhave Belgium, niet de intentie geuit om op deze garantie een beroep te doen. De resterende 3,6 miljoen zou voornamelijk dienen voor een eventueel probleem met de fiscus (heeft een termijn van 2 jaar) rond de registratierechten. Volgens de beheerders is het weinig waarschijnlijk dat de twee bedragen zullen worden aangesproken. We kunnen ons dus verwachten aan twee liquidatiecoupons : één in de 1e helft van 2016, de andere in de 1e helft van 2017.

 

Gemeenteplein Oudergem: mogelijk één coupon

Het resterende liquidatiesaldo bedraagt 11 EUR netto. Een restbedrag van 1,87 miljoen euro wordt aangehouden om tegemoet te komen aan een eventueel probleem rond de registratierechten. Gezien het beperkte bedrag is het waarschijnlijk dat voor het einde van 2016 één liquidatiecoupon wordt betaald.

 

Deel dit artikel