Analyse
Marcel Thirylaan: levensduur verlengd 3 jaar geleden - woensdag 3 september 2014

De vaudeville rond het vastgoedcertificaat Marcel Thirylaan blijft voortduren. Verschillende ontwikkelingen zorgen ervoor dat het definitieve liquidatiebedrag en de datum van uitbetaling nog altijd hoogst onzeker is.

Ernst & Young gaat in cassatie. Alles zal afhangen van de uitspraak.
Ondertussen mag u nog steeds het certificaat
SPECULATIEF HOUDEN.

 

Goed en slecht

Er is goed nieuws én slecht nieuws rond Marcel Thirylaan. Het goede is dat de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft beslist om het vastgoedcertificaat te ontheffen voor de taks op leegstaande kantoren voor het jaar 2010. Het gevolg is dat Marcel Thirylaan deze belasting en de boete van 100 % hierop krijgt terugbetaald en dus een bedrag van 275 990 euro terug in de kas krijgt (goed voor 2,58 euro per certificaat).
De houders van het certificaat zullen evenwel nog wat geduld moeten uitoefenen want Marcel Thirylaan zal het geld in de vennootschap houden in afwachting van de afloop van het lopende geschil met ex-huurder Ernst & Young.

 

Het slechte nieuws slaat op dit laatste. Ernst & Young heeft immers laten weten cassatieberoep te zullen aantekenen tegen het voor Marcel Thirylaan gunstige vonnis. Het heeft hiervoor 3 maanden de tijd. Intussen heeft Ernst & Young reeds een bedrag van zo’n 2,4 miljoen euro (± 2 miljoen hoofdsom + intresten vanaf 07/08/2009 + procedure- en gerechtskosten) betaald aan het certificaat.

 

Speculatief

Dit bedrag na aftrek van de nog resterende kosten kan echter niet aan de certificaathouders worden uitgekeerd zolang niet met zekerheid vaststaat dat alle rechtsmiddelen zijn uitgeput. De definitieve vereffening en de mogelijke uitkering van iets meer dan 25 EUR netto zal dus nog een tijdje op zich laten wachten.

 

Koers op het moment van de analyse: 16,01 EUR

 

Deel dit artikel