Analyse
Vastned Retail Belgium: degelijke portefeuille 4 jaar geleden - woensdag 2 april 2014

Het nettorendement bedraagt 3,5 % en de premie 21,6 %. De gemiddelde kwaliteit van de portefeuille is goed.

HOUDEN.

 

Conform de verwachtingen bedroeg de jaarwinst 2,65 EUR per aandeel. Het nettodividend, betaalbaar vanaf 9 mei (ex coupon 6 mei), bedraagt 1,9875 EUR. Op vergelijkbare basis kromp de waarde van de portefeuille met 0,8 %. De bezettingsgraad daalde opnieuw tot 95,4 %. De hoofdreden daarvoor ligt nog altijd bij Julianus Shopping in Tongeren (veel huuropzeggingen). De portefeuille bestaat voor 58 % uit panden in stadscentra en voor 42 % uit baanwinkels. 69 % ligt in Vlaanderen, 16 % in Wallonië, en 15 % in Brussel. Dankzij nieuwe of heronderhandelde huurcontracten in 2013 (9 % van het totaal) stegen de huurinkomsten met ±5 %. Het voorbije boekjaar kocht de bevak een winkelpand in de Brugse binnenstad en verkocht het een retailpark te Schelle en 4 kleinere winkelpanden. De schuldgraad is 34%.

 

Vastned gaat voort investeren in toplocaties in grote stadscentra (o.a. Brussel en Antwerpen). De rendementen zijn er aan de lage kant (4 % of minder), wat weegt op de onmiddellijke inkomsten, maar de vooruitzichten op een mooie meerwaarde op termijn zijn er beter. Er zal gedesinvesteerd worden in kleinere stadscentra en ook een aantal baanwinkels zal verkocht worden. Voor 2014 zullen de huren hoger liggen maar zal er een negatieve impact zijn van enkele problemen (o.a. Julianus). We houden vast aan een symbolische stijging van de winst (en dividenden): 2,68 EUR in 2014 en 2,72 EUR in 2015 en 2016.

 

Koers op het moment van de analyse: 56,40 EUR

 

Deel dit artikel