Analyse
Deal 5000: interessant crowdfundingproject? 4 jaar geleden - woensdag 19 februari 2014

Deal 5000 stelt voor om in vastgoed te beleggen via de financiering van een project (of crowdfunding). Interessant?

Neen. Verkies als goed alternatief één of meer vastgoedbevaks die meteen een goede spreiding van de risico’s garanderen en die bovendien veel liquider zijn. Deze bevaks bieden veelal een aantrekkelijk en vergelijkbaar nettorendement. Kies liever voor zekerheid, risicospreiding en een professioneel beheer boven dit product van crowdfunding dat in de kinderschoenen staat, waarrond nog veel vraagtekens hangen en dat uiteindelijk nog niets heeft bewezen.
Hier vindt u een
overzicht van de gvv's die we u aanraden. 

 

Kenmerken

Indien u als belegger aan dit project deelneemt, wordt u aandeelhouder van een vennootschap die eigenaar is van het vastgoedpand. De minimuminleg bedraagt over het algemeen 3000 EUR. De deal gaat pas door indien voldoende beleggers voor het pand gevonden worden. De belegger die heeft ingetekend heeft geen recht om van de aankoop af te zien.

 

Deal 5000 zelf houdt steeds een aandeel aan in de vennootschap en staat in voor het beheer van de vennootschap en van het pand. Het pand heeft volgens Deal 5000 een waarde van maximum 100 000 EUR, is vrij van hypotheek, gerenoveerd en heeft een huurder. Voor het ogenblik staan al 12 panden in de onmiddellijke omgeving van Charleroi en een wijngaard in Frankrijk op de website (www.deal5000.eu). Deal 5000 mikt in de toekomst ook onder meer op kantoren in Brussel en appartementen aan de Belgische kust. Het zet een brutorendement van ongeveer 6 % in het vooruitzicht.

 

Veel nadelen

Er is geen prospectus en geen controle van de FSMA, NBB of enig ander toezichtsorgaan. Er is geen beursnotering en de liquiditeit is erg beperkt. Er is geen diversificatie: slechts 1 welbepaald pand met het risico dat de huurder vertrekt. U geniet niet van kapitaalbescherming en er rijzen vraagtekens of men in de praktijk daadwerkelijk opnieuw kan verkopen. Daarenboven is er geen nauwkeurige beschrijving van de panden waarin men kan beleggen op de website en is het onduidelijk waarin men precies belegt. Het is uiteindelijk een weinig transparante belegging met verschillende vraagtekens rond beheer en op juridisch vlak.

 

Crowdfunding

Bij crowdfunding wordt het ruime publiek (crowd) aangesproken om een project te financieren (funding). Het samenbrengen van heel wat kleine bedragen mondt al gemakkelijk uit in een aanzienlijk totaalbedrag. Tot nu toe gebeurt dit op kleine schaal en is de wet niet echt duidelijk over de te volgen lijn. Minister van Financiën Koen Geens wil crowdfunding nu democratiseren. Hij wil de drempel zowel voor bedrijven als voor financiers verlagen. Zo zouden bedrijven geen prospectus moeten klaarstomen indien ze tot 300 000 EUR financiering willen ophalen. Beleggers van hun kant zouden maximum 300 EUR mogen beleggen.

 

Deel dit artikel