Analyse
Vastgoedbevaks: portefeuilleverdeling 4 jaar geleden - donderdag 26 december 2013

Op de Brusselse beurs staan een 15-tal vastgoedbevaks die zeer uiteenlopende portefeuilles hebben. Is het mogelijk om de verdeling per segment weer te geven?

We kunnen twee grote groepen onderscheiden. Sommige concentreren zich op één van de segmenten van de vastgoedmarkt, andere hebben een diversificatie over de verschillende segmenten doorgevoerd. De twee strategieën hebben hun voor- en nadelen.
Onze tips voor bevaks? Maak gebruik van
onze selector.

 

Tweeledige strategie

Bij de eerste groep hoort b.v. Befimmo dat zich uitsluitend ontplooit op het vlak van kantoren. Collega Bel20’er Cofinimmo heeft voor extra diversificatie gekozen. Het gewicht van kantoorgebouwen in de portefeuille bedraagt nog slechts 46 % terwijl residentieel (rusthuizen) en commercieel vastgoed (café’s, verzekeringskantoren) al meer dan de helft uitmaken. Daarnaast bestaat ook 2 % uit diversen (gevangenis, politiekantoor). Ook VastNed Retail, Montea, beursnieuweling Qrf (Quares Retail Fund) en WDP houden zich slechts met één ding bezig. Hoewel Aedifica en Ascencio zich wat hebben gediversifieerd in o.a. handelsruimte en hotels, kunnen ze in dezelfde adem worden genoemd. Al de andere hebben hun portefeuille gespreid over verschillende segmenten. De meest versnipperde bevak is Immo-Moury.

 

Voor- en nadelen

Zich uitsluitend kunnen concentreren op een kernactiviteit waarvoor men de expertise bezit, is zonder meer positief. Men kent de markt van binnen en van buiten. Het grote nadeel is echter dat het risico veel minder gespreid is. Als de kantoormarkt (in Brussel) het moeilijk heeft dan zal Befimmo dat veel harder voelen dan Cofinimmo. Het grote nadeel van de diversificatiestrategie is echter dat het geen sinecure is om van alle markten thuis te zijn.

 

 
Residetieel
Commercieel
Semi-
industrieel
Kantoren
Diversen
Port.
Waarde (*)
Aedifica
90 %
0 %
0 %
0 %
10 %
716
Ascencio
0 %
95 %
0 %
0 %
5 %
480
Befimmo
0 %
0 %
0 %
100 %
0 %
2174
Cofinimmo
36 %
16 %
0 %
46 %
2 %
3336
Home Invest Belgium
72 %
18 %
0 %
6 %
4 %
286
Immo-Moury
15 %
18 %
15 %
38 %
14 %
23
Intervest Offices & Warehouses
0 %
0 %
42 %
58 %
0 %
579
Leasinvest
0 %
40 %
22 %
38 %
0 %
733
Montea
0 %
0 %
100 %
0 %
0 %
298
Qrf
0 %
100 %
0 %
0 %
0 %
114
Retail Estates
0 %
94 %
0 %
0 %
6 %
709
Vastned Retail Belgium
0 %
100 %
0 %
0 %
0 %
364
Warehouses Estates Belgium
0 %
64 %
25 %
10 %
1 %
190
WDP
0 %
0 %
100 %
0 %
0 %
1229
Wereldhave Belgium
0 %
79 %
0 %
21 %
0 %
595
Alle gegevens zijn van 30 september 2013, behalve Home Invest Belgium en Intervest Offices (30/06/13), Aedifica (17/12/13) en Ascencio (18/12/13). * Portefeuillewaarde in miljoen EUR.

Deel dit artikel