Analyse
Machelen (-Kuurne): expertiseprocedure afgerond 4 jaar geleden - dinsdag 24 december 2013

Erfpachthouders, Bricorama en Odysseus Bouwmarkten, hadden een expertiseprocedure opstartten om eventueel de aankoopoptie op een of meerdere gebouwen van en Machelen, Kuurne te lichten.

Deze oefening werd nu afgerond.
De certificaathouders van Machelen mogen hun stukken HOUDEN.
Voor Machelen-Kuurne, bedroeg de laatste koers van het certificaat voor de aankondiging 310 EUR. De liquidatiewaarde ligt dus veel hoger. Er mag nog gekocht worden tot 370/375 EUR maar door de gebrekkige liquiditeit zal dit zo goed als onmogelijk zijn.

 

Gebaseerd op de waarde die door de aangestelde experten op de gebouwen geplakt werd en de middelen die nog in kas zitten (o.a. ontvangen huuropbrengsten) en in de veronderstelling dat de koopoptie op al de gebouwen gelicht wordt, zou dat eind december 2013 voor het certificaat Machelen, Kuurne een liquidatiewaarde van ongeveer 420 EUR netto opleveren en van ongeveer 325 EUR netto voor het certificaat Machelen. De uiteindelijke bedragen per certificaat kunnen echter daarvan afwijken in functie van het al dan niet uitoefenen van de verschillende aankoopopties (kunnen door de erfpachters gelicht worden vanaf 1 januari), alsmede de timing van de definitieve verkoop, de verkoopvoorwaarden enz. De ramingen houden ook geen rekening met de inkomsten (netto huurinkomsten) die eventueel geïnd worden gedurende het boekjaar 2014. De uiteindelijke bedragen zullen dus hoger uitvallen naarmate de definitieve verkoop later op het jaar plaatsvindt. Er dient wel opgemerkt worden dat de erfpachters geenszins verplicht zijn de gebouwen (allemaal) daadwerkelijk te kopen en hoewel de kans groot is, is het dus niet zeker dat de certificaten ook in 2014 (volledig) vereffend zullen worden. Voor Machelen is er een tweede koopoptie in 2019. Voor Machelen, Kuurne dienen de gebouwen in elk geval voor eind 2017 verkocht te worden.

 

Deel dit artikel