Analyse
Machelen: aankoopopties 4 jaar geleden - woensdag 31 juli 2013

Bij verkoop zou de nettoliquidatiewaarde minstens even hoog moeten liggen als de huidige koers.

Koop rond 260 EUR (ex-coupon). Denk er wel aan dat het risico hoger ligt dan bij de andere certificaten.

 

De jaarlijkse coupon (nr. 22), betaalbaar vanaf 31 juli (ex-coupon 26/7), daalt met 2,3 % tot 23,75 EUR netto na de stijging van de roerende voorheffing naar 25 %. Daarna blijven er nog minstens 42 EUR courante inkomsten uit te keren. De coupon van juli 2014 zou met ±1,5 % stijgen.

Bricorama (die het goed bezet onder de naam Gamma) heeft een dubbele koopoptie van het pand. De eerste is op 07/12/14 en de tweede op 07/12/19. Bricorama mag de expertiseprocedure (om de prijs vast te leggen) aanvragen vanaf de 18e maand voor de vervaldag. We zijn er ondertussen al voorbij maar tot nu toe is er geen nieuws hieromtrent. Na het opmaken van een expertisewaarde moet Bricorama tussen 6 en 12 maanden voor het einde van de huur aangeven of hij de optie licht.

Wat de waardering betreft, moet men rekening houden met een verdeelsleutel tussen de certificaten Machelen en Machelen-Kuurne. De beheerders hebben aangegeven dat een billijke verdeling moet gebeuren waardoor het terrein van het gedeelte Machelen-Kuurne, zelfs al bevindt het gebouw zich grotendeels op het gedeelte Machelen, zou profiteren van de globale waardering van de site.

Gezien de vervaldag en de dubbele optie is de waardering van het certificaat moeilijk. De huidige huurprijzen komen volgens onze berekeningen overeen met een prijs van 132 EUR per bebouwde m². Dit is hoog zelfs voor een goed met een uitstekende ligging.

 

Koers op het moment van de analyse: 289,99 EUR


Deel dit artikel