Analyse
Horizon: nog twee gebouwen te verkopen 5 jaar geleden - dinsdag 23 juli 2013

De beheerder is vol vertrouwen voor het vervolg van de liquidatie.

Koop tot ± 44 EUR maar u moet wel voor ogen houden dat de markt zeer gering is.

 

Op 30/04 ontvingen de houders coupon 23 (6,9958 EUR netto), die de netto-inkomsten van 2012 vertegenwoordigt (buiten verkoop gebouw). In december 2013 zouden ze een liquidatiecoupon moeten ontvangen voor de verkoop van het gebouw B en in december 2014 een tweede liquidatiecoupon voor de verkoop van gebouw A, voor ongeveer 48 EUR in totaal. Daar komt nog de rest van een niet gebruikte voorziening voor werken en de courante inkomsten van de gebouwen A en B, hetzij samen ±10 EUR, bovenop. Op deze 58 EUR zal een bedrag van 52,13 EUR worden aanzien als een niet-belaste terugbetaling van kapitaal; het saldo zal worden belast tegen 25 % waardoor de totale uitkering op ±56 EUR netto zal uitkomen. Het gebouw C had slechts een bezettingsgraad van 33 %. De nog te verkopen gebouwen A en B zijn voor ±60 % verhuurd (en dit zal tot aan de verkoop nauwelijks wijzigen). De beheerders lijken ervan overtuigd dat de gebouwen A en B zullen worden gekocht door de kandidaat-koper, het Belgische SV Patrimonia (ze lijkt solvabel en er is geen opschortende voorwaarde zoals bijvoorbeeld het bekomen van een financiering).

 

Koers op het moment van de analyse: 44,00 EUR

 

Deel dit artikel