Analyse
Brussels vastgoed: in kaart gebracht 5 jaar geleden - woensdag 24 april 2013

Het vastgoed in de hoofdstad is ingedeeld in zones die overeenstemmen met geografische afbakeningen. Deze termen komen regelmatig voor in teksten rond vastgoedbevaks.

Algemeen werd vastgesteld dat, hoe verder het vastgoed van het centrum gelegen is, des te hoger de leegstand er is. Een trend die waarschijnlijk nog een tijdje zal aanhouden.
Lees er meer over en ontdek onze laatste analyses over vastgoedbevaks inzake
residentieel vastgoed en kantoren enerzijds en commercieel en industrieel vastgoed anderzijds. 

 

Het begeerde zakenkwartier (CBD)

De belangrijkste zone is ongetwijfeld het zakenkwartier van Brussel, alias de Central Business District (CBD).
De CBD omvat:
- de vijfhoek, het Brusselse centrum
- de Leopoldwijk, met vele Europese instellingen
- de Noodwijk, met o.a. Belgacom, Euroclear...
- de Louisawijk rond de Louisalaan.

Deze zone is erg in trek bij vastgoedbevaks en wel om 3 redenen:
men vindt er huurders van hoge kwaliteit (ze huren meestal voor een lange periode),
de hoogste huurprijzen en de laagste leegstand. In 2012 bedroeg de leegstand in de vijfhoek. 5 %, in de Leopoldwijk 7,1 % en in de Noordwijk 7,2 %.

 

Verder van het centrum

De rest van het grondgebied van de 19 Brusselse gemeenten wordt omschreven als de gedecentraliseerde zone. Deze bestrijkt het gebied tussen de kleine en de grote ring. Het is een residentiële zone met relatief veel groen.

Volgens Cofinimmo zijn de huurders van deze zone over het algemeen middelgrote tot grote private bedrijven. Zij sluiten meestal klassieke huurcontracten af (3-6-9 jaar). Op de kantorenmarkt bedroeg in 2012 de leegstand er 15,6 %, wat al een stuk hoger is dan in de CBD.

 

Buitenkant van de ring

Tenslotte is er nog de Rand of de Periferie. Deze zone bevindt zich aan de buitenkant van de ring. Hier huren vooral bedrijven uit de volgende sectoren: technologie, IT, consultancy, farma, chemie.

Deze zone kampt echter met een grote leegstand met als uitschieters Zaventem en Diegem. In 2012 bedroeg de leegstand er een goede 21,9 %.

Deel dit artikel