Analyse
Ascencio: premie van 25 % 5 jaar geleden - dinsdag 26 maart 2013

We mikken op een hogere jaarwinst.

Na de mooie beursprestatie van de voorbije maanden, noteert Ascensio ±25% boven zijn intrinsieke waarde. Het nettorendement schommelt rond de 4,1%. Gezien de goede vooruitzichten mag u de bevak houden.

 

Na een erg zwak vierde kwartaal, klokte de jaarwinst (einde boekjaar 30/09/12) af op 3,35 EUR. Dat is onder onze verwachtingen maar wel 17,1% hoger dan vorig boekjaar. Ook het bedrag van het op 7 februari uitgekeerde dividend ontgoochelde. Het brutodividend bleef ongewijzigd t.o.v. vorig jaar, maar netto (2,04 EUR) was er door de hogere roerende voorheffing een daling van 11,7%. In december verwierf de bevak via de creatie van nieuwe aandelen de overblijvende rechten op 5 gebouwen die het voorheen al leasde. De cijfers voor het 1ste kwartaal (31/12) stellen een gunstig boekjaar in het vooruitzicht, met een stijging van 10,5% van de huurinkomsten en een winststijging van zelfs 17,3%. Aangezien die stijging hoofdzakelijk te danken is aan acquisities in Frankrijk tijdens het vorige boekjaar, zal de vergelijking de komende kwartalen normaal minder gunstig zijn. Toch mikken we op een zowat 6% hogere jaarwinst (3,55 EUR), waardoor de bevak dit jaar wellicht niet anders zal kunnen dan zijn dividend op te trekken (we hopen met minstens 5%). De schuldgraad bedraagt ±45%, wat manoeuvreerruimte laat voor nieuwe overnames.

 

Koers op het moment van de analyse: 53 EUR

 

Deel dit artikel