Analyse
Vastgoedcertificaten: 25 % roerende voorheffing 5 jaar geleden - vrijdag 21 december 2012

Dit jaar kon de roerende voorheffing op coupons van vastgoedcertificaten nog verschillen maar vanaf volgend jaar komt er een uniform tarief van 25 %. We houden voortaan in onze couponschattingen en in de waardering van vastgoedcertificaten rekening met de wijzigingen.

Gelijkschakeling

Dit jaar was er nog steeds een verschil van roerende voorheffing tussen certificaten die vóór 1 maart 1990 waren uitgegeven (7 van de 22 certificaten) en vastgoedcertificaten die na deze datum waren uitgegeven. Op een deel van de coupon en op de meerwaarde bij vereffening van het certificaat van de eerste groep gold een roerende voorheffing van 25 %, op de tweede groep was een tarief van 21 % van toepassing. Vanaf 1 januari 2013 zal dit verschil verdwijnen en wordt bij alle vastgoedcertificaten het deel van de coupon, dat als eigenlijke opbrengst en niet als kapitaalterugbetaling wordt beschouwd, en de eventuele meerwaarde bij vereffening tegen 25 % belast. In de tabel hieronder kunt u de vastgoedcertificaten terugvinden die zullen worden getroffen door die stijging.
De verhoging van de roerende voorheffing houdt in dat de nettocoupon van een aantal vastgoedcertificaten zal dalen en dat deze vastgoedbeleggingen jaarlijks iets minder zullen opbrengen en dus wat minder interessant worden. Bij de recentere vastgoedcertificaten zal bovendien, in het geval de verkoopprijs van het gebouw hoger ligt dan het nog niet afgeloste deel van het initiële uitgiftebedrag ook de opbrengst bij vereffening van het certificaat voor een groter stuk afgeroomd worden.

 

Beperkte impact

Bij de vastgoedcertificaten zal de verhoging van de roerende voorheffing in 2013 de coupon van slechts een zevental certificaten rechtstreeks beïnvloeden. Bij de andere acht (aangegeven met * in de tabel) is er op de coupon geen voorheffing verschuldigd omdat die door de miserabele huuromstandigheden zo laag is dat ze volledig beschouwd wordt als een kapitaalterugbetaling of is er geen normale couponuitkering omdat ze geen of te weinig huurinkomsten hebben om de kosten te dekken of in vereffening zijn.

 

Getroffen
Vastgoedcertificaten
25 % roerende voorheffing
(voorheen 21 %)
Antares *
Basilix
Beaulieulaan
Diegem Kennedy
Finest *
Genk Logistics
Horizon *
Kolonel Bourgstraat *
Lux-Airport *
Machelen
Marcel Thirylaan *
Oudergem *
Sint-Goedeleplein *
Westland 2004
Zenobe Gramme

 

Deel dit artikel