Analyse
Retail Estates stelt teleur 5 jaar geleden - woensdag 31 oktober 2012

Maar de vooruitzichten blijven vrij gunstig.

Ondanks de hoge schuldenlast behoudt deze vastgoedbevak een vrij defensief karakter. De premie bedraagt ±25 % en het rendement benadert de 4,4 %.
HOUDEN.

 

Het resultaat voor het eerste kwartaal (einde 30/06) van boekjaar 2012/2013 was veeleer ontgoochelend. T.o.v. het 1ste kwartaal 2011/12 trappelde de winst ter plaatse. Al meerdere jaren betaalt de sterk groeiende vastgoedbevak acquisities in aandelen. De reeds hoge schuldgraad (55,4 % eind juni) mag immers niet veel meer stijgen. Het is ook deels daarom dat Retail Estates in juli besliste om een keuzedividend in aandelen in te voeren, waardoor het aantal aandelen in omloop met± 3 % steeg. Dat heeft bijgedragen tot de financiering van de overname (in juli) van 62,5 % van Databuilds, een vennootschap die een portefeuille met 31 commerciële gebouwen in Wallonië en Limburg bezit (globale waarde zowat 51 miljoen EUR). De evolutie van de intrinsieke waarde van Retail Estates is flauw: ze bleef nagenoeg stabiel sinds 31 maart. De vastgoedbevak voerde ook een aantal desinvesteringen uit, goed voor in totaal 5,7 miljoen EUR. Hoe dan ook mikt Retail nog altijd op een stijging van 3,6 % voor zijn nettodividend in juli 2013 (±3,29 EUR).
De vooruitzichten blijven vrij gunstig al dreigt de economische crisis hier en daar tijdelijk voor huurleegstand te zorgen (o.a. bij O’ Cool, goed voor ±2,5 % van de portefeuille).

 

Koers op het moment van de analyse: 51,95 EUR

 

Deel dit artikel