Analyse
Montea breidt uit rond nationale luchthaven 5 jaar geleden - woensdag 31 oktober 2012

Het dividend moet op peil kunnen blijven.

Gezien de hoge premie (ongeveer 48 %), de wellicht neerwaartse koersdruk van een kapitaalverhoging en het (laag) rendement van 5,3 %, raden we u aan om te VERKOPEN.

 

Na een zwak eerste kwartaal, was het tweede amper beter. Over het halfjaar klokte de winst per aandeel af op 0,87 EUR. Dat resultaat werd voor zowat 0,11 EUR opgekrikt door een aantal uitzonderlijke inkomsten. Inclusief die uitzonderlijke elementen verwacht Montea toch een winst van 2 EUR over het boekjaar, en dat dankzij diverse herverhuringen (bezettingsgraad gestegen tot ±96 % eind juni) en de acquisitie van een logistieke site te Arras. Wij trekken onze raming (excl. uitzonderlijke elementen) op van 1,85 naar 1,90 EUR. De geografische spreiding van de portefeuille is nu 53 % België en 47 % Frankrijk (excl. projecten in ontwikkeling). Medio september maakte Montea een akkoord bekend over de verwerving van een (hernieuwbaar) recht van opstal voor 50 jaar op een terrein dat deel uitmaakt van Brucargo West (zone rond nationale luchthaven). Het pand is al voor 50 % voorverhuurd. Eind juni verwierf de vastgoedbevak al een identiek opstalrecht op het aanpalende terrein, waar een project in ontwikkeling is voor DHL Global Forwarding, dat normaal in januari 2013 wordt opgeleverd. De lopende en geplande ontwikkelingen en de andere acquisities zullen de waarde van de portefeuille met meer dan 25 % verhogen. Aangezien de schuldgraad op 30 juni bijna 52 % bedroeg, betekent dit dat er wellicht een nieuwe kapitaalverhoging aankomt (mogelijk enkel voor institutionele beleggers). Gezien de premie van ongeveer 48 % zal er wellicht geen verwatering van de winst zijn en mogelijk zelfs een positieve impact op de intrinsieke waarde (afhankelijk van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen). Als alles ongewijzigd blijft, moet het dividend in juni 2013 o.i. op peil kunnen blijven.

 

Koers op het moment van de analyse: 27,50 EUR

 

Deel dit artikel