Analyse
Genk Logistics: getroffen door sluiting Ford Genk? 5 jaar geleden - vrijdag 26 oktober 2012

De sluiting van Ford Genk heeft niet alleen voor de betrokken werknemers zware gevolgen maar ook voor de gehele regio rond Genk. Ook vastgoed kan in de klappen delen. Geen goed nieuws dus voor Genk Logistics.

 

Huurders

Het vastgoedcertificaat Genk Logistics heeft vandaag nog twee opslaghallen en één kantoorgebouw in Genk in bezit die het als Object 1, 2 en 3 aanduidt. Object 1 en 2 zijn verhuurd aan Ewals Integrated Logistics, een Nederlandse logistieke dienstverlener, die deze gebouwen op zijn beurt aan klanten doorverhuurt. Op 30 november 2013 loopt het contract voor het kantoorgebouw of Object 2 af, goed voor 9 % van de totale huurinkomsten. Ewals huurt daarnaast nog tot einde maart 2018 enkel Object 1 (75 % van de huidige huurinkomsten).

 

Object 3 van zijn kant is goed voor 16 % van de huurinkomsten en is verhuurd aan de Limburgse Distributie Maatschappij (LDM) via kortlopende contracten. Deze groep verzorgt de logistiek van de Duitse retailketen Lidl en is trouwens eigendom van Lidl. Het huidige contract loopt nog tot 15 november 2012 en is er geen nieuws over een eventuele stopzetting of verlenging.

 

Risico toegenomen

Het risico van Genk Logistics is door de sluiting van Ford Genk inderdaad gestegen. Er is aan de ene kant geen publieke info beschikbaar over de “onderhuurders” van Ewals. Het is dus onbekend of daar ook Ford Genk of toeleveranciers daarvan toe behoren. Zoals we eerder aangaven, blijft een groot deel van de site wel contractueel verhuurd aan Ewals tot einde maart 2018. In principe moet Ewals dus tot die datum huur blijven betalen, ongeacht of het die ruimten ook aan de eigen klanten kan doorverhuren. Voor het kantoorgebouw zal eind 2013 wel moeten worden uitgekeken naar een nieuwe huurder indien Ewals zijn contract niet verlengt.

 

Aan de andere kant is de kans reëel dat jaarlijkse waardeschatting door een expert lager zal uitkomen door de terugval van de economische activiteit in de regio. Wij baseren ons voor de berekening van de netto-liquidatiewaarde op deze schatting. Op basis van die van 2011 raamden we deze waarde op zo’n 220 EUR.

 

Conclusie

De precieze impact van de sluiting van Ford Genk op het vastgoedcertificaat is op dit moment onduidelijk en moeilijk in te schatten. Hoewel er mogelijk geen directe invloed is, zal het certificaat ongetwijfeld hinder ondervinden indien ze de gebouwen zou willen verkopen. Deze verkoop zal moeilijker verlopen en wellicht op de verkoopwaarde drukken. Daar tegenover staat dat de gebouwen niet onmiddellijk verkocht hoeven te worden en er dus gewacht kan worden op eventueel betere tijden.

 

We wijzigen voorzichtigheidshalve door het hogere risico ons advies van kopen naar houden. Indien u echter speculatief ingesteld bent en koersschommelingen kan verdragen dan mag u nog altijd kopen. Vorige week viel de koers na de aankondiging van de sluiting van Ford Genk al terug van 143,41 tot 135 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse: 129 EUR

 

Deel dit artikel