Analyse
Ascencio: beter dan de verwachtingen 5 jaar geleden - woensdag 31 oktober 2012

De vooruitzichten voor de komende jaren blijven positief.

Het nettorendement schommelt rond de 4,7 %.
HOUDEN.

 

De kwartaalresultaten zijn een stuk beter dan de verwachtingen van Ascencio zelf en iets beter dan die van ons. Dat heeft veel te maken met de grote overnames in Frankrijk, waarvan de rentabiliteit nu op kruissnelheid is gekomen. Ascencio verwacht in december 2012 nog altijd een brutodividend dat minstens stabiel zal blijven. Wij hopen op een lichtjes hoger nettodividend, ondanks de gestegen voorheffing. De vooruitzichten voor de komende jaren blijven positief, maar de winst- en dividendgroei zal wel lager liggen. Op 30 juni bedroeg de schuldgraad 44,5 % en de bezettingsgraad 96,3 %. De intrinsieke waarde leed onder de waardedaling van afdekkingsinstrumenten tegen renteschommelingen. Ascencio noteert zowat 12 % boven zijn intrinsieke waarde.

 

Koers op het moment van de analyse: 50,00 EUR

 

Deel dit artikel