Analyse
ZĂ©nobe Gramme bezet tot bijna 100 %... 5 jaar geleden - woensdag 29 augustus 2012

… maar de beheerders tonen zich toch voorzichtig.

Het nettorendement is extreem hoog (14,5 %), maar de risico’s zijn navenant.
HOUDEN.

 

De huurinkomsten 2011 daalden met 0,5 %. Dat was vooral te wijten aan de leegstand tussen het vertrek van Deloitte eind 2010 en de komst van SGS Belgium op 1 april 2011. Dankzij de schadeloosstelling die Deloitte moest betalen, stegen de totale inkomsten vorig jaar met 0,6 %. Dat de coupon 2012 niettemin verlaagd werd (-3,7 % bruto en -6 % netto wegens hogere roerende voorheffing) was te wijten aan de stijging (+10,5 %) van de kosten (renovatie en wederverhuring van de door Deloittte verlaten ruimten). Het gebouw is nu praktisch voor 100 % verhuurd, maar op de informatievergadering van mei toonden de beheerders zich toch voorzichtig wat 2012 en 2013 betreft omdat er in de tweede jaarhelft een aantal belangrijke huurcontracten op vervaldatum zouden komen (samen goed voor bijna een kwart van de verhuurde oppervlakte). Sindsdien heeft een van de belangrijkste huurders, de technische dienstverlener CMI Group – Cockerill, laten weten dat hij zijn contract (±16 % van de totale oppervlakte) voor een jaar verlengt, maar eind september 2013 vertrekt hij definitief. Met betrekking tot de resterende ±8 %, hebben we voorlopig nog niets vernomen. Gezien de veroudering van de goederen (de 11 gebouwen van het certificaat werden tussen 1995 en 2002 opgetrokken) moet er bovendien rekening gehouden worden met een stijging van de onderhoudskosten. Voorlopig gaan we ervan uit dat de coupon in 2013 op het peil van die van 2012 zal blijven. Die huuronzekerheid en een zekere druk op de huurprijzen in Luik verklaren tevens dat de expertisewaarde op een jaar tijd met 8,4 % gedaald is.

 

Koers op het moment van de analyse: 144 EUR

 

Deel dit artikel