Analyse
Kolonel Bourgstraat en Wilmarc 5 jaar geleden - woensdag 29 augustus 2012

In de huidige conjunctuur ziet het er niet bijster goed uit.

Er zit voor de certificaathouders niet veel anders op dan hun aandelen te HOUDEN in de hoop dat er binnen afzienbare tijd toch een bindend bod komt, maar het risico dat ze zo goed als alles kwijt zijn, is reëel. Enkel voor doorgewinterde speculanten.

 

Ter herinnering: in april 2011 gaf een buitengewone algemene vergadering de beheerders de toestemming om in te gaan op het (lage) bod van de vastgoedgroep Wilmarc. De kandidaat-koper maakte de verkoop afhankelijk van enkele voorwaarden, o.a. het tegen 31 juli 2012 verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige, milieu- en exploitatievergunningen om het gebouw om te vormen tot een rusthuis. Eind juni was nog maar één vergunning zo goed als rond. De beheerders riepen daarop een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeen met als belangrijkste punt op de agenda het al dan niet verlengen van de aankoopoptie van Wilmarc voor maximaal negen maanden, tot april 2013 dus (op die datum zou het bedrag dat de certificaathouders aan de operatie zouden overhouden al weggesmolten zijn tot 36 à 38 EUR netto). De certificaathouders verwierpen de voorgestelde verlenging. De kans bestond immers dat Wilmarc alsnog van de aankoop zou afzien of om een nieuw uitstel zou vragen. En intussen lopen de schulden op en moeten er kosten en belastingen betaald worden die de waarde van het certificaat dag na dag aantasten. Er is dus een patstelling ontstaan: ofwel komt Wilmarc met nieuwe voorstellen over de brug, ofwel wordt het een openbare verkoop of een verkoop bij inschrijving. Maar in de huidige conjunctuur ziet het er niet bijster goed uit.

 

Koers op het moment van de analyse: 25,00 EUR

 

Deel dit artikel