Analyse
Horizon: verkoop van panden? 5 jaar geleden - woensdag 29 augustus 2012

De leegloop duurt voort.

Hoewel de koers op een dieptepunt staat, blijft ons advies VERKOPEN.

 

Op de informatievergadering van mei vernamen we niets concreets over de “eventuele” verkoop. Ondertussen duurt de leegloop voort: op 31/12/11 bedroeg de leegstand voor de kantoorruimten 74 %, voor de gemengde ruimten (opslag/kantoor) 27 % en voor de parkings 38 %. In 2012 lopen geen andere contracten af, behalve voor een beperkte oppervlakte (±3 % van het geheel). De coupon die op 27 april uitbetaald werd (5,09 EUR netto), lag opnieuw flink lager (-9,4 %) dan de vorige. Voor de coupon 2013 lijkt een daling met zowat 12 % ons niet uitgesloten. Op 31/12/11 schatten de experts de waarde van de goederen op ±81 EUR per certificaat vóór kosten, dat is 6 % minder dan een jaar eerder. Dat zou overeenkomen met een liquidatiewaarde van ca. 65 EUR netto (exclusief courante huurinkomsten). We twijfelen eraan of die prijs in de huidige conjunctuur kan gehaald worden.

 

Koers op het moment van de analyse: 42,55 EUR

 

Deel dit artikel