Analyse
Ascencio: advieswijziging 6 jaar geleden - dinsdag 3 juli 2012

Teleurstellende winst maar betere vooruitzichten.

De koers noteert zowat 10 % boven de intrinsieke waarde. Het nettorendement bedraagt ongeveer 5 %. Na de koersstijging van de laatste maanden, stappen we over van “kopen” op “HOUDEN”.

 

Viel de winst in het op 30/09/11 afgesloten boekjaar 2010-11 wat tegen, dan ziet het er voor het lopende boekjaar heel wat beter uit, zeker in de tweede helft. Met dank aan de talrijke acquisities en investeringen in Frankrijk . De geografische spreiding van de portefeuille ziet er nu uit als volgt: 49 % in Wallonië, 16 % in Vlaanderen, 5 % in Brussel en 30 % in Frankrijk. Met 46 % van de portefeuillewaarde blijft de schuldenlast ondanks de nieuwe investeringen binnen de perken.
Hoewel de beheerders van Ascencio het enkel hebben over een winst die in het lopende boekjaar minstens even hoog zal zijn als in het vorige (2,86 EUR per aandeel), durven wij op 3,50 EUR mikken.
Wij hopen dan ook dat het brutodividend voldoende zal opgetrokken worden om, ondanks de stijging van de roerende voorheffing van 15 naar 21 %, in februari 2013 een iets hoger nettodividend te kunnen uitkeren, al is een verhoging in de grootteorde van 1 % natuurlijk vooral symbolisch.

 

Koers op het moment van de analyse: 48,35 EUR

 

Deel dit artikel