Analyse
Warehouses De Pauw: opnieuw keuzedividend 6 jaar geleden - woensdag 2 mei 2012

De vastgoedbevak Warehouses De Pauw, gespecialiseerd in semi-industrieel vastgoed, gaat net als vorig jaar zijn aandeelhouders de keuze bieden om voor een uitkering van het dividend in cash te kiezen of om voor de inbreng van het dividend tegen nieuwe aandelen te gaan.

Aangezien we recent ons advies voor deze vastgoedbevak hebben verlaagd van ‘houden’ naar ‘verkopen’ kopen we zeker geen Warehouses De Pauw-aandelen bij via het keuzedividend. Beleggers die ons verkoopadvies nog niet hebben opgevolgd, raden we aan om te opteren voor het dividend in cash.

 

De aandeelhouders krijgen net als vorig jaar de keuze tussen cash of aandelen. Men kan kiezen voor de traditionele uitkering van coupon nr. 21, goed voor 2,94 EUR bruto, evenveel als in 2011 of 2,32 EUR netto, wel lager in vergelijking met 2011 na de stijging van de roerende voorheffing. De tweede optie bestaat erin om de coupons in te brengen en om te wisselen tegen aandelen.
Per 16 coupons nr. 21 kan men intekenen op één nieuw aandeel, daarnaast krijgt men voor die 16 coupons ook 1,10 euro in cash uitbetaald. De uitgifteprijs van een nieuw aandeel zal rekening houdend met de waarde van de 16 coupons (16x 2,32 EUR = 37,12 EUR) en de cashbetaling van 1,10 EUR die hiervan moet worden afgetrokken, 36,02 EUR bedragen. Dit is een korting van 4 à 5 % tegenover de beurskoers van WDP (gecorrigeerd na aftrek brutodividend). Belangrijke kanttekening: door de verhoging van de roerende voorheffing zijn nu 16 coupons nodig voor een nieuw aandeel in vergelijking met 14 coupons vorig jaar hoewel het brutodividend hetzelfde is gebleven.
De aandeelhouder heeft de tijd om zijn keuze bekend te maken tussen maandag 7 mei en woensdag 23 mei. Op donderdag 31 mei zal de effectieve dividenduitkering, nieuwe aandelen of cash, plaatsvinden. De nieuwe aandelen zijn pas vanaf dan verhandelbaar.

 

Deel dit artikel