Analyse
Genk Logistics bestaat nog slechts uit drie objecten 6 jaar geleden - woensdag 21 maart 2012

Mooie stijging de laatste jaren.

Ondanks de hausse van de laatste jaren (rekening houdend met de verkoop van objecten 4 en 5) blijft dit certificaat ondergewaardeerd. Kopen (hoger risico).

 

Coupon nr. 13 die voortvloeit uit de verkoop van de objecten 4 en 5 werd op 21 februari betaald (35,588 EUR). Op 29 februari werd coupon nr. 14 m.b.t. de courante inkomsten van het op 30/11/2011 afgesloten boekjaar uitgekeerd (11,8412 EUR netto). Voortaan bestaat het certificaat nog slechts uit drie objecten. Object 1 en 2 zijn verhuurd aan Ewals Integrated Logistics. Op 30/11/2013 loopt het contract voor object 2 (8,9 % van de totale huurinkomsten) af. Vanaf dan zal Ewals nog enkel object 1 huren (75 % van de huidige huurinkomsten). Object 3 is verhuurd aan LDM (kortlopend contract). Volgens de expert ligt de waarde van de goederen, na aftrek van de verkochte objecten, 12 à 13 % hoger dan een jaar geleden. Dat is hoofdzakelijk te danken aan de investeringen in zonnepanelen. De waarde van de onroerende goederen zelf is volgens ons met een goede 3 % gestegen. In het licht van de prijs waartegen de objecten 4 en 5 verkocht werden (meer dan 20 % boven de expertisewaarde van 30/11/2010) en van het feit dat object 3 tussen augustus en november 2011 opnieuw verhuurd geraakte, lijkt ons dat een eerder conservatieve schatting. Op basis van die expertisewaarde en rekening houdend met de resterende schuldenlast, ramen wij de liquidatiewaarde op 215 en 225 EUR netto (iets meer in geval van een gunstige regeling met de fiscus). We ramen de coupon in 2013 op 12,31 EUR netto.

 

Koers op het moment van analyse: 146,00 EUR

 

Deel dit artikel