Analyse
Westland Shopping: verkoop goedgekeurd door certificaathouders 6 jaar geleden - woensdag 22 februari 2012

Op 14 februari werd op de algemene vergadering van certificaathouders van Westland Shopping 1980 de verkoop van (de zakelijke rechten op) het shoppingcentrum goedgekeurd.

Indien de nodige attesten (bodemattest) en vergunningen (stedenbouw) worden verstrekt, zou de verkoop op 30 maart beklonken moeten zijn en zullen de vastgoedcertificaten Westland Shopping 1980 & Westland 2004 vereffend worden. Een eerste belangrijke liquidatiecoupon mag dan 3 à 6 weken na de verkoop verwacht worden. De totale liquidatiebedragen worden door de beheerders nog steeds geschat op ongeveer 830 EUR netto voor Westland Shopping en ongeveer 315 EUR netto voor Westland 2004.

 

Als de transactiekosten niet te hoog oplopen kunt u altijd proberen op de beurs uw certificaten van Westland Shopping 1980 van de hand te doen tegen een koers van minstens 830 euro. In december 2011 kregen houders al eens de kans, de koers veerde toen op tot bijna 890 euro. Zoniet wacht u best de vereffening af. De certificaathouders van Westland 2004 doen er ook goed aan de vereffening af te wachten, tenzij de koers (momenteel 297 EUR) zou opveren tot rond of boven de geschatte vereffeningsopbrengst van 315 euro. In dat geval kunt u, indien de transactiekosten niet te hoog zijn, eveneens overwegen de certificaten op de beurs te verkopen.

 

Deel dit artikel