Analyse
Warehouses Estates Belgium (WEB): dividend ongewijzigd 6 jaar geleden - dinsdag 24 januari 2012

Andere bevaks lijken ons interessanter.

De resultaten voor het boekjaar 2010/11 waren minder slecht dan gevreesd en voor het lopende boekjaar verwachten we een forse winstgroei (3 EUR per aandeel)..
We blijven VERKOPEN rond 43 EUR.


De kapitaalverhoging van december 2010 heeft de winst van het op 30/09/11 afgesloten boekjaar uiteindelijk minder doen verwateren dan gevreesd. I.p.v. de verwachte 2,60 EUR kwam er 2,79 EUR in de boeken (3,22 EUR in 2009/10). Dat was te danken aan het sterke vierde kwartaal waarin de bevak de vruchten plukte van de nieuwe overnames en van het feit dat een aantal leegstaande panden opnieuw verhuurd raakten (tussen 30/06 en 30/09 steeg de bezettingsgraad van 94,4 naar 98,2 %). Ondanks de forse winstdaling wordt er niet aan het brutodividend geraakt, maar daardoor moest wel uit de reserves geput worden. Doordat de algemene vergadering wegens wettelijke verplichtingen naar 10 januari verplaatst werd, is de coupon slechts op 17 januari uitbetaald. Bijgevolg is er 21 % roerende voorheffing afgehouden zodat de aandeelhouders uiteindelijk maar 2,38 EUR netto gekregen hebben. We hopen dat ze m.b.t. het lopende boekjaar iets meer krijgen (2,41 EUR). Op 30/09 bedroeg de schuldgraad 22,2 %, maar sinds het begin van het lopende boekjaar heeft de bevak al diverse overnames gedaan in Henegouwen en de regio Namen die een kleine 6 % van de globale waarde van de portefeuille vertegenwoordigen. De premie bedraagt bijna 20 % en het nettorendement ligt rond 5,5 %.

 

Koers op het moment van de analyse: 42,60 EUR

 

Deel dit artikel