Analyse
Rusthuizen: in trek 6 jaar geleden - woensdag 30 november 2011

Al geruime tijd stellen we vast dat verschillende bevaks en andere vastgoedgroepen hun oog hebben laten vallen op rusthuizen. Waarom?

Vergrijzing

Rusthuizen liggen goed in de markt op de vastgoedmarkt. Zo heeft vastgoedbevak Cofinimmo bijvoorbeeld de voorbije jaren enorm zwaar geïnvesteerd in seniorenhuisvesting. Reeds één derde van de portefeuille bestaat hieruit. Ook Aedifica is zeer actief op dit vlak want de helft van zijn portefeuille bestaat reeds uit rusthuizen. De komende jaren wil de bevak dit verder optrekken tot 60 %.
De belangrijkste reden is niet ver te zoeken: het is een stabiele groeimarkt dankzij de huidige demografische evolutie in ons land en Europa. De bevolking vergrijst terwijl de mens gemiddeld ouder wordt (en langer behoefte heeft aan zorg en langer in een rusthuis blijft). Dit doet de nood aan rusthuizen vrij snel toenemen terwijl het aanbod maar met mondjesmaat stijgt, een ideale vraag- en aanbodsituatie dus.

 

Voordelen

Voor de vastgoedbevaks heeft dit vastgoedsegment heel wat voordelen. Door het gebrek aan rusthuizen is er nauwelijks tot geen leegstand, iets waarvan men op de kantoormarkt enkel kan van dromen. Daarnaast werkt men met lange contracten. Recent kocht Cofinimmo nog een reeks rusthuizen en gaf ze deze voor 27 jaar in erfpacht aan een gespecialiseerde onderneming. Hierdoor verhoogt de visibiliteit en kan de bevak rekenen op stabiele huurinkomsten en stabiele dividenden blijven uitbetalen. Voor Cofinimmo maar ook voor Aedifica zorgen de toenemende investeringen in rusthuizen voor een grondigere diversificatie van de portefeuille. Cofinimmo was tot voor kort vooral actief op het vlak van kantoren maar door de economische vertraging ging de leegstand (en ook het risico van de bevak) de hoogte in.

 

Beleggen

Ondanks hun groeiende belangen in seniorenhuisvesting raden we noch Aedifica noch Cofinimmo aan. De portefeuille van deze laatste bestaat immers voor iets meer dan de helft uit conjunctuurgevoelige kantoren. De kantorenmarkt heeft het niet gemakkelijk en de leegstand in dit segment neemt toe. Bovendien heeft Cofinimmo een vrij hoge schuldgraad. We gaan niet verder dan houden. Aedifica van zijn kant noteert tegen een koers die ruim 20 % boven de intrinsieke waarde ligt terwijl het nettorendement slechts een goede 4 % bedraagt. Bovendien bestaat de kans dat er roerende voorheffing wordt ingevoerd (nu geen) waardoor het nettorendement nog lager zou liggen. We zijn verkoper van Aedifica.

 

Deel dit artikel