Analyse
Wereldhave Belgium: we verhogen onze raming 6 jaar geleden - dinsdag 27 september 2011

De halfjaarresultaten waren een stuk beter dan verwacht.

U mag KOPEN tot ± 70 EUR.

 

De halfjaarresultaten waren een stuk beter dan verwacht, o.a. dankzij een aantal niet-recurrente resultaten (vergoedingen voor huurverbrekingen en erelonen voor projectbeheer voor derden). We verhogen onze raming voor de winst per aandeel in 2011 van 3,80 naar 4,05 EUR. Het Orion-gebouw werd integraal herverhuurd (zonder renovatie!) aan Bruxelles-Formation via een huurcontract van 9 jaar dat inging op 1 september jl. Ook voor de kantoorgebouwen in Vilvoorde en in Berchem-Antwerpen zijn er nieuwe huurcontracten, waardoor de globale bezettingsgraad is gestegen van 87,5 % naar 89 %. Het gedeelte shoppingcentra (67 % van de portefeuille) is nog altijd voor 100 % verhuurd, het gedeelte kantoren opnieuw voor 73 %. De verkoop (tegen boekwaarde) van een kleiner kantoorgebouw in Brussel (slechts voor 39 % verhuurd) lijkt te bevestigen dat de bevak het kantoorgedeelte wil verkopen naarmate er zich mogelijkheden voordoen. Dat is o.i. ook een goede strategie. De opening van de uitbreiding van het shoppingcenter in Nijvel blijft gepland voor eind maart 2012. Zowat 65 % ervan is al voorverhuurd. Het vooruitzicht op een resultaatsstijging (al rept de bevak zelf daar met geen woord over) laat een lichte dividendstijging verhopen voor 2012. We hopen nu op 3,40 EUR (t.o.v. 3,33 EUR voorheen). De decote is bijna 15 % en het nettorendement bedraagt dik 5,3 %. Gezien de vele ontwikkelingsprojecten zijn de vooruitzichten op middellange termijn gunstig.

 

Koers op het moment van de analyse: 65,51 EUR

 

Deel dit artikel