Analyse
Intervest Retail gaat een complex aankopen in Namen 6 jaar geleden - dinsdag 20 september 2011

Na de acquisitie in Namen blijft er nog manoeuvreerruimte.

Na de recente koersdaling en de stijging van de intrinsieke waarde is de premie geslonken tot ±7 %. Het nettorendement is ±4,7 %.
HOUDEN.

 

Onder voorbehoud van een zogenaamde "ruling" (beslissing in fiscale zaken die investeerders op voorhand rechtszekerheid moet bieden i.v.m. hun projecten), gaat Intervest Retail een commercieel complex aankopen in het hartje van Namen (±3 % totale waarde portefeuille). De onmiddelijke rentabiliteit van de investering is laag maar op termijn zal ze normaal stijgen want de huidige huurgelden zijn fors ondergewaardeerd t.o.v. de courante marktprijzen. Hoewel de situatie globaal genomen positief blijft, liggen de resultaatsvooruitzichten voor 2011 toch lichtjes onder onze verwachtingen. De bevak verwijst naar hoger dan verwachte renovatie- en financieringskosten en tijdelijke huurleegstand en mikt op een winst tussen 2,40 en 2,50 EUR, terwijl wij 2,52 EUR hadden verwacht. We schroeven onze winstraming dan ook terug tot 2,48 EUR en tippen op een nettodividend van 2,11 EUR (t.o.v. 2,14 EUR voorheen). We geven ook nog mee dat alle huurcontracten met Heytens (±5 % van alle huurgelden) in het tweede kwartaal heronderhandeld werden. Globaal genomen gaf dat aanleiding tot een gemiddelde stijging van de huurbedragen met 8 %, en de gevolgen daarvan zullen zich uiterlijk tegen 30/06/12 laten voelen. De waarde van de ongewijzigde portefeuille is in het eerste halfjaar met 4 % gestegen. De bezettingsgraad blijft met 97,3 % erg hoog en de schuldenlast van 37 % biedt ook na de acquisitie in Namen nog manoeuvreerruimte.

 

Koers op het moment van de analyse: 45,00 EUR

 

Deel dit artikel