Analyse
Ascencio zette zijn inkopen in Frankrijk voort 6 jaar geleden - dinsdag 20 september 2011

De resultaten zouden de komende boekjaren moeten verbeteren.

KOPEN tot rond de intrinsieke waarde (46 EUR).

 

Ascencio zette zijn inkopen in Frankrijk voort, met de acquisitie van een retailpark in Mâcon (±6,5 % van de totale portefeuillewaarde) en de aangekondigde aankoop van nog een retailpark te Montpellier (±5 % van de portefeuille), waarvan de opening voorzien is in het eerste kwartaal van 2012. De schuldgraad zal na die nieuwe aankoop stijgen naar 41 %, t.o.v. 38,8 % eind juni. De resultaten van Ascencio verschillen sterk van kwartaal tot kwartaal. Vooral het derde kwartaal van boekjaar 2010/11 (einde op 30/09) had te lijden onder sterk gestegen vastgoedlasten en algemene kosten, maar de bevak verwacht in december 2011 toch nog altijd een dividend te zullen uitkeren in de buurt van dat van 2010 (2,31 EUR netto). In tegenstelling tot de andere commerciële bevaks, noteert Ascencio met een décote (±3 %). Ook de gemiddelde kwaliteit van de portefeuille is o.i. lager. Vooral de recente investeringen in Frankrijk lijken ons niet zonder risico (kwaliteit huurders, nieuwe locaties waarvan het succes nog valt af te wachten, ...). Toch zouden de resultaten dankzij die investeringen de komende boekjaren toch moeten verbeteren.

 

Koers op het moment van de analyse: 44,20 EUR

 

Deel dit artikel