Analyse
Louvain-la-Neuve: stijgende huurinkomsten 7 jaar geleden - dinsdag 19 juli 2011

Coupon steeg navenant.

Indien het certificaat blijft bestaan, genieten de houders een aantrekkelijk en grotendeels gewaarborgd rendement. Maar gezien de onzekerheid, beperken we ons tot HOUDEN (vrij hoog risico).

De huurinkomsten namen vorig jaar met 1,5 % toe en de coupon die eind maart werd uitbetaald steeg navenant. De huurinkomsten zijn voor 48 % afkomstig van handelszaken, voor 32 % van de verhuur van woningen en voor 20 % van kantoren en auditoria. Na de informatievergadering van 4 mei is het nog altijd niet duidelijk of de UCL haar aankoopoptie in 2026 al dan niet zal uitoefenen.

 

Koers op het moment van de analyse: 520 EUR

 

Deel dit artikel