Analyse
Horizon: coupon daalt 7 jaar geleden - dinsdag 19 juli 2011

Met 5,62 EUR lag de coupon die op 6 april uitbetaald werd, bijna 34 % lager dan die van het jaar voordien.

De restwaarde (waarde van de grond min de afbraakkosten) voor de certificaathouders riskeert erg laag uit te vallen. VERKOPEN.

De huurinkomsten daalden in 2010 met 29,4 %. Op 31/12/10 stond 68 % van de kantoorruimten leeg, 17 % van de “gemengde” oppervlakte (entrepots …) en 37 % van de parkings. Volgens de informatievergadering van 18 mei zullen de huurinkomsten dit jaar, behoudens nieuwe huurcontracten, opnieuw ruim 10 % lager uitkomen. Ondanks de daling van de kosten (geen provisies voor renovaties) zou de coupon in 2012 opnieuw gevoelig verlaagd worden. Wij gokken (met een ruime foutenmarge!) op 5 EUR. Op grond van de expertise die op 31/12/10 uitgevoerd werd, ramen wij de intrinsieke waarde op ±86 EUR per certificaat, vóór verkoops- en liquidatiekosten. Dat is 13 % minder dan op 31/12/09. In drie jaar tijd is de waarde met meer dan 48 % gedaald. De situatie van de kantoren in de zone van de luchthaven is catastrofaal, vooral wat de gebouwen van meer dan 20 jaar oud betreft zoals de gebouwen waarop dit certificaat betrekking heeft. Het valt te vrezen dat de enige oplossing erin bestaat om de site op termijn een residentiële of eerder nog een commerciële bestemming te geven.

 

Koers op het moment van de analyse: 66,15 EUR

 

 

Deel dit artikel