Analyse
Genk Logistics: verkopen in zicht 6 jaar geleden - dinsdag 19 juli 2011

De verkoop van de delen 4 en 5 van de site aan groep Cordeel moet eind deze maand rond zijn.

We blijven ervan overtuigd dat het certificaat zwaar ondergewaardeerd is. U mag nog altijd speculatief KOPEN tot ±170 EUR.

De prijs ligt een pak hoger dan de door experts geschatte waarde op 30/11/10. De opbrengst van de verkoop die wij op ±32 EUR per certificaat ramen, zal eind februari 2012 samen met coupon nr. 13 uitbetaald worden (ongeveer 45 EUR in totaal). Behoudens wederverhuring van deel 3 zou de coupon in 2013 slechts 10 à 11 EUR bedragen. Daarna verwachten we een forse stijging (op 31/03/13 vervalt de lening met annuïteit van 10 EUR bruto per certificaat). Nu deel 4 en 5 uit het certificaat verdwenen zijn, lijkt het ons plausibel dat ook de rest verkocht wordt als de kans zich voordoet. Rekening houdend met de schuldenlast zou de verkoop ervan volgens ons minstens 200 EUR netto per certificaat opbrengen.

 

Koers op het moment van de analyse: 163,13 EUR

 

 

Deel dit artikel