Analyse
Verkoop gebouw Kolonel Bourgstraat goedgekeurd 7 jaar geleden - vrijdag 22 april 2011

Verkoop zou heel wat minder opleveren dan uitgifteprijs.

 

Een tijdje geleden kregen de beheerders een bod op het (leegstaande) gebouw van het vastgoedcertificaat Kolonel Bourgstraat. De kandidaat-koper wil het kantoorgebouw omvormen tot een rusthuis en de verkoop zou theoretisch een kleine 48 EUR per certificaat opleveren, een heel eind onder de uitgifteprijs van zo’n 255 EUR eind 1997. Aangezien de normale verkoopperiode nog niet is aangebroken, diende een algemene vergadering van certificaathouders te worden bijeengeroepen die zich over de verkoop moest buigen.

 

Verkoop ja, maar...

Op de buitengewone algemene vergadering van certificaathouders van 13 april kregen de beheerders groen licht om het (lage) bod van de potentiële koper te aanvaarden. Eén certificaathouder vertegenwoordigde ruim 74 % van de aanwezige stemmen en had daarmee de beslissing volledig in zijn hand. Een schamele troost is wel dat de beheerders moeten trachten om de verkoopscommissie van de vastgoedmakelaar en de beheerskosten (wegens het negatieve rendement over de afgelopen 13-14 jaar!) van de uitgevers van het certificaat (BNP Paribas Fortis en KBC) fors te reduceren en moeten proberen om de randvoorwaarden met de verkoper (inkorting van de periode om de operatie te realiseren of een hogere financiële compensatie voor het overbruggen van de wachttijd op de nodige vergunningen) te verbeteren. De beheerders krijgen daarmee een vrijgeleide en kunnen nu onafhankelijk beslissen om de verkoop te laten doorgaan, ook indien niet of slechts gedeeltelijk aan de gestelde eisen van de certificaathouders is voldaan. De beheerscontroleur zal wel nauwlettend toezien of alles correct verloopt en eventueel ingrijpen door desnoods zelf een nieuwe vergadering bijeen te roepen.

 

Wat nu?

De uitslag van de buitengewone vergadering is vis noch vlees. Met de genomen beslissingen kan het uiteindelijk nog alle kanten op. De bal ligt immers opnieuw in eerste instantie in het kamp van de beheerders en in mindere mate ook van de kandidaat-koper, van de vastgoedmakelaar en van de uitgevers van het certificaat. Gezien de gestelde voorwaarden van de koper (o.a. het binnen 15 maanden verkrijgen van de nodige vergunningen om het gebouw te kunnen omvormen) is het lang niet zeker dat de verkoop ook daadwerkelijk kan en zal doorgaan. Het is daarom erg jammer dat er, zoals door enkele certificaathouders werd geopperd, niet geopteerd werd om een openbare verkoopsprocedure op te starten. Dat brengt natuurlijk wel enige risico’s mee maar die hoeven niet noodzakelijk hoger te zijn dan bij het voorwaardelijke en onzekere bod dat nu voorligt. We raden aan om (te proberen) het certificaat te verkopen vanaf zowat 45 EUR.

 

Deel dit artikel