Analyse
Vastgoedcertificaten: hoe het rendement berekenen? 7 jaar geleden - woensdag 6 april 2011

Het rendement van vastgoedcertificaten wordt berekend door het bedrag van het verwachte nettodividend door de koers te delen. Maar een extra element moet er soms bij.

Basisprincipe

Het basisprincipe is correct: het verwachte nettorendement kan worden berekend door het verwachte nettodividend te delen door de koers en dat bedrag te vermenigvuldigen met 100 om zo een percentage te bekomen. In het geval van Antares b.v. komen we uit op een rendement van 11,65 % als wij het verwachte dividend van 7,31 EUR delen door de koers van 62,75 EUR (koers van 25 maart) en de uitkomst met 100 vermenigvuldigen.

 

Correctie

Deze uitkomst klopt als u net na een dividendbetaling de berekening maakt. Doet u dat enkele maanden later, komt er een extra element bij. We houden immers in de beurskoers al rekening met het aantal verstreken dagen sinds de vorige dividendbetaling. We trekken een gedeelte van de dividend van de koers af vooraleer te starten met onze rendementsberekening. We delen dus de verwachte dividend niet door de koers zelf, maar door een aangepaste, lagere koers.

 

Berekening

In het geval van Antares werd het laatste dividend betaald op 31 december 2010. Aangezien op 25 maart laatsleden de uitbetaling net geen drie maanden geleden is, lijkt het ons logisch om van de koers (62,75 EUR) iets minder dan een kwart van het dividend (1,68 EUR) af te trekken om zo de aangepaste koers van 61,07 EUR te bekomen. Uiteindelijk komt het aangepaste dividend uit op 11,98 % [= (7,31 / 61,07) x 100].

 

Het rendement op het verwachte dividend evolueert elke dag. In onze rubriek vastgoedcertificaten, vindt u een tabel van alle certificaten die we volgen met de beurskoers, het rendement op het verwachte dividend, ons advies en nog andere nuttige informatie zoals bezettingsgraad, laatste dividend en dergelijke.

 

Deel dit artikel