Analyse
Terugval van de resultaten van Leasinvest Real Estate was te verwachten 7 jaar geleden - dinsdag 26 april 2011

De winst per aandeel ligt toch een stuk lager dan door ons vooropgesteld.

Hoewel de groep in het verleden vaak kon uitpakken met opportunistische operaties, staat ze nu voor zware uitdagingen. Rond een koers van 68 EUR kunt u voorzichtigheidshalve best VERKOPEN.

 

Na de desinvesteringen in de 2de jaarhelft was een terugval van de resultaten te verwachten, maar de winst per aandeel over 2010 (5,50 EUR) ligt toch een stuk lager dan door ons vooropgesteld (5,65EUR). In het 4de kwartaal leed de winst onder hoge renovatiekosten en de stijging van de rentevoet. Het nettodividend van 3,49 EUR dat op 23 mei wordt uitbetaald, ligt wel iets hoger dan verwacht. De groep, die haar portefeuille voor 54,9 % in België heeft en voor 45,1 % in Luxemburg, staat de komende boekjaren voor zware uitdagingen. Zo is er nog steeds geen huurder voor fase 1 van “Canal Logistics” in Neder-over-Heembeek, terwijl de huurwaarborg van één jaar die door de verkoper was gegeven op 31/03/2011 is verlopen. De 2de fase van het complex (het geheel is goed voor ±6 % van de portefeuille) moet tegen eind juni worden afgewerkt, eveneens met een huurwaarborg van één jaar vanaf de oplevering. Voorts staat een semi-industrieel gebouw in Zaventem (2 % van de portefeuille) al leeg sinds de 31/12/2010. En L’Oréal, de enige huurder van “The Crescent” in Anderlecht, vertrekt er in principe eind mei 2011. Omdat er zes maand huur wordt betaald als schadevergoeding zal dit evenwel weinig invloed hebben op de resultaten over 2011. Zowat 30 % van de ruimte is al voor 9 jaar verhuurd, maar Leasinvest zal de eerste huurinkomsten daarvan pas in februari 2013 ontvangen. Er is gelukkig ook wat goed nieuws: met Redevco Retail dat tot eind april 2018 in Nossegem een winkelpark huurt, sloot Leasinvest een akkoord om middels een schadevergoeding aan Redevco voortaan hogere huurgelden te ontvangen. Dat zal de winst flink opdrijven. Voor 2011 gaat de bevak uit van een fors lagere winst van 4,20 à 4,60 EUR per aandeel. Onze verwachting ligt met 4,75 EUR iets hoger, maar zonder duidelijke verbetering van de huursituatie en/of andere investeringen die dadelijk rendabel zijn, wordt het boekjaar 2012 weer aanzienlijk slechter. We hopen in ieder geval dat het dividend behouden zal blijven. Door een aantal verkoopoperaties, is de schuldgraad gedaald tot 44 %, maar hij zal weer stijgen als gevolg van de nu lopende investeringen. De portefeuille bestaat momenteel voor 56 % uit kantoren, voor 24 % uit logistiek en semi-industrieel vastgoed en voor 20 % uit handelszaken. Leasinvest wil het gewicht van de handelszaken verhogen, maar de concurrentie in dat segment is messcherp. De koers ligt dicht bij de intrinsieke waarde en het rendement bedraagt ruim 5 %. Er is heel wat onzekerheid rond de huursituatie.

 

Koers op het moment van de analyse: 67,50 EUR

 

Deel dit artikel