Analyse
Kolonel Bourgstraat: verkoop in zicht 7 jaar geleden - vrijdag 4 maart 2011

Voor de houders van het vastgoedcertificaat lijkt er een doorbraak in de maak.

 

Een ‘professionele partij’ heeft een bod gedaan op het gebouw. Geen slecht nieuws gezien het sinds september 2009 leeg staat nadat huurder Mobistar zijn biezen pakte. Het is nu aan de buitengewone algemene vergadering, die op 25 maart wordt samengeroepen, om te beslissen over het al dan niet aanvaarden van het bod. Bij gebrek aan het vereiste aanwezigheidsquorum, wat zo goed als zeker is, wordt een tweede vergadering gehouden op 13 april, niet toevallig de datum waarop de normale jaarlijkse informatievergadering plaatsvindt. Meer informatie van het bod wordt pas op 18 maart vrijgegeven (we komen erop terug). Naar verluidt zou de verkoper een andere bestemming aan het gebouw willen geven (hotel?). Aangezien de beheerders van het gebouw er tot nu toe niet in geslaagd zijn zelfs tegen bradeerprijzen nieuwe huurders te vinden, zoals we hadden gevreesd, moet voor 2010 niet op een coupon worden gerekend. Daarnaast is het wachten op nieuws over het conflict met ex-huurder Mobistar en de vergoeding wegens huurschade (+/- 5 EUR / certificaat). 

 

Op basis van de verkoopprijs van Marcel Thirylaan komen we tot een liquidatieprijs van ongeveer 55 EUR (exclusief het niet uitgekeerde saldo, geld nog in kas, en de mogelijke schadevergoeding). We rekenen er dus op dat het bod minstens 50 EUR (ook exclusief saldo en schadevergoeding) zal bedragen. Het risico op een terugval van de koers is dan ook beperkt. Bovendien kunnen de certificaathouders bij een te lage prijs nog altijd het bod verwerpen. Maar gezien de dramatische situatie van kantoorvastgoed in dat deel van Brussel, moet ook niet op echt veel meer worden gerekend.

 

Dit certificaat is enkel weggelegd voor speculanten, die hun stukken mogen houden (maar niet meer kopen).


Deel dit artikel