Analyse
Finest: situatie nog altijd even onzeker en complex 7 jaar geleden - woensdag 30 maart 2011

Onmogelijk om een waarde op de grond in Terhulpen te plakken.

Speculatief HOUDEN (hoog risico).

 

Op de informatievergadering van 9 februari kon men alleen maar vaststellen dat de situatie rond het enige overgebleven actief, een bouwgrond in Terhulpen, nog altijd even onzeker en complex is. De gemeente zou een nieuw plan van ruimtelijke ordening voor de zone willen indienen, maar het Waalse Gewest zou na het afhaken van Codic (gebouw voor Fedex) niet veel zin meer hebben in het project.

 

Hoe dan ook, de certificaatbeheerders willen de zaak deblokkeren en zouden binnenkort voorstellen aan een buitengewone algemene vergadering (av) voorleggen. Intussen kregen de beheerders ook te maken met een mysterieuze certificaathouder, de nv Almolu, die in februari 2010 een buitengewone av had bijeengeroepen om zich te verzetten tegen een eventuele verlenging van de aankoopoptie van Codic. Zijn eisen werden door de rechtbanken afgewezen, maar dat grapje heeft Finest wel zowat 0,50 EUR per certificaat gekost (kosten voor advocaten, expertises, publicaties …). In de huidige stand van zaken is het onmogelijk om een waarde op de grond in Terhulpen te plakken. Die zou in ieder geval veel lager liggen dan de prijs die met Codic was overeengekomen (4 miljoen euro of ± 12 EUR per certificaat na kosten).

 

 

Koers op het moment van de analyse: 3,39 EUR

 

Deel dit artikel