Analyse
Vatgoedbevaks van commercieel en semi-industrieel vastgoed 7 jaar geleden - maandag 10 januari 2011

Sinds begin september evolueerden de koersen van de vastgoedbevaks over het algemeen in positieve zin. Opvallend was dat de doorgevoerde kapitaalverhogingen goed verteerd werden.

Tot nu toe heeft de stijging van de rentevoeten de koersen van de vastgoedbevaks nog niet echt negatief beïnvloed. Maar een rente die aantrekt terwijl een echt conjunctuurherstel uitblijft, riskeert de resultaten en de koersen de komende maanden geleidelijk onder druk te zetten. Sommige vastgoedbevaks die zich tegen rentestijgingen indekken, zoals Montea, WDP en ook Aedifica (wordt binnenkort besproken) puren echter voordeel uit een rentestijging die hun intrinsieke waarde automatisch doet toenemen (dekkingsinstrumenten worden meer waard).

Onze analyses :

- Ascencio
- Immo Moury
- Intervest Retail
- Montea
- Retail Estates
- Warehouses De Pauw (WDP)
- Warehouses Estates Belgium (WEB)

Deel dit artikel