Analyse
Vastgoedbevaks: nieuw koninklijk besluit 7 jaar geleden - woensdag 12 januari 2011

Op 28 december verscheen het nieuwe Koninklijke Besluit rond vastgoedbevaks in het Staatsblad. De sector smachtte al geruime tijd naar een nieuwe en soepelere wetgeving maar door de politieke impasse heeft dit KB lang op zich laten wachten.

Het nieuwe Koninklijke Besluit bevat enkele nieuwe bepalingen die de concurrentiekracht van de Belgische vastgoedbevaks tegenover buitenlandse vastgoedgroepen bevorderen. Zo zullen ze sneller en gemakkelijker geld kunnen ophalen en hebben meer vrijheid rond het dividend dat ofwel in cash of in aandelen zal kunnen worden uitbetaald.

Sneller toegang tot kapitaal

Belangrijk in het KB is dat de poorten tot nieuw kapitaal sneller kunnen geopend worden. Voortaan mogen vastgoedbevaks gebruik maken van een versnelde procedure van minimum 3 dagen. Voorheen kregen aandeelhouders bij een kapitaalverhoging altijd voorkeurrechten die ze konden uitoefenen om nieuwe aandelen te bekomen en deel te nemen aan de kapitaalverhoging of verkopen op de beurs indien ze niet wensten deel te nemen. Deze procedure nam minimum drie weken in beslag. Vanaf nu kunnen bevaks, als ze dat wensen, kapitaalverhogingen doen, zonder de uitgifte van voorkeurrechten. Bestaande aandeelhouders zullen echter nog steeds de mogelijkheid hebben om met voorrang aandelen te verwerven naar rato van hun bestaande participatie in het kapitaal. De hele operatie kan nu echter gebeuren in minimum drie dagen.

Vastgoedbevaks zullen hiermee sneller op de bal kunnen spelen maar, gezien de kortere looptijd, is de kans groot dat de kleine belegger buitenspel wordt gezet en enkel nog institutionelen zullen kunnen deelnemen aan kapitaalverhogingen. We constateren eens te meer dat de initiële intenties van de wetgever in 1995, namelijk het beschikbaar stellen van een instrument voor het grote publiek en de kleine belegger, hiermee in de verdrukking geraken.

We zullen echter in onze adviezen rekening houden met het feit of de projecten van de bevak ook de belangen van de kleine aandeelhouder dienen.

Deel dit artikel