Analyse
Montea: nieuwe huurcontracten 7 jaar geleden - maandag 10 januari 2011

De vastgoedbevak sloot een aantal nieuwe huurcontracten af.

Neem winst rond 24 EUR.

Ondanks het vertrek van enkele huurders is de bezettingsgraad tussen 30/06 en 30/09/10 van 91 % naar ongeveer 94 % gestegen. De vastgoedbevak sloot inderdaad een aantal nieuwe huurcontracten af: één in Mechelen met woningdecorateur Pomax, maar vooral twee op de site van Herstal-Milmort nabij Luik. Deze laatste hebben betrekking op ±60 % van de site die goed is voor 10 % van de Belgische portefeuille van Montea (7,5 % van de totale portefeuille). We herinneren eraan dat 2010 na de kapitaalverhoging van juni als een overgangsjaar moet beschouwd worden. Als gevolg van het groter aantal aandelen zal de winst per aandeel volgens ons terugvallen tot ±1,50 EUR, maar Montea is niettemin van plan om een dividend van 1,56 EUR netto uit te betalen. Wij hopen alvast dat de winst per aandeel in 2011 opnieuw het niveau van 2009 zal halen (2,08 EUR). Sinds de kapitaalverhoging werd er nog geen enkele overname gedaan. Blijkbaar was het eerste doel van de operatie het terugdringen van de schulden (47,9 % op 30/09, tegen 57,6 % op 30/06) en vervolgens het versterken van het eigen vermogen om een correct dividend te kunnen uitbetalen, een ingreep die door het nieuwe KB op de vastgoedbevaks niet langer nodig is. Na de kapitaalverhoging en het knippen begin juli van coupon nr. 6 (0,82 EUR die echter pas later, samen met coupon nr. 7 uitbetaald wordt) is de intrinsieke waarde fors teruggevallen tot 19,93 EUR (30/09). Door het grote gewicht van de rentedekkingsinstrumenten bij Montea zal de stijging van de rente ervoor zorgen dat de intrinsieke waarde tegen 31/12 een forse sprong maakt. De vooruitzichten zijn dankzij de nieuwe huurcontracten verbeterd, een rendement van ±6,5 % is zeker niet te versmaden en voor 2012 zit er een gevoelige dividendstijging in. De bevak noteert momenteel met een premie van ongeveer 20 %, maar die zou door de technische stijging van de intrinsieke waarde verminderen tot zowat 15 %.

Koers op het moment van de analyse: 24,00 EUR

 


Deel dit artikel