Analyse
Warehouses Estates: voorwaarden kapitaalverhoging 7 jaar geleden - woensdag 17 november 2010

Alle details van de kapitaalverhoging zijn bekend: de uitgifteprijs bedraagt 35 euro en per 8 bestaande aandelen kan op 3 nieuwe aandelen worden ingetekend.

 U mag deelbewijzen kopen (tot 39 EUR) en intekenen op de kapitaalverhoging.

 

Voorwaarden

WEB wil zijn kapitaal met 30,2 miljoen euro verhogen en geeft daarvoor 863 546 nieuwe aandelen uit, goed voor een verhoging van het aantal uitstaande aandelen met ruim eenderde. Het geld dient om de groei van de vastgoedbevak, gespecialiseerd in commercieel en industrieel vastgoed, te verzekeren. Het management heeft trouwens al vier projecten op het oog die het volledige opgehaalde bedrag zouden opsouperen.
De kapitaalverhoging loopt van 17 november tot en met 1 december en per 8 bestaande aandelen kan op 3 nieuwe aandelen worden ingetekend. De uitgifteprijs bedraagt 35 euro. Dit is zo’n 17 % lager dan de beurskoers van net voor de kapitaalverhoging én zonder de coupon voor het boekjaar 2009/2010. Die coupon (nr. 13), onthecht op 17 november is goed voor 3,01 EUR bruto en zal worden betaald in december. De uitgifteprijs ligt ook ongeveer 4,5 % lager dan de intrinsieke waarde op 30 september (ook exclusief brutocoupon). De betaaldatum en de notering van de nieuwe aandelen is voorzien voor 8 december.

Voorkeurrecht

Het voorkeurrecht dat aan de bestaande aandelen hangt, vertegenwoordigd door coupon nr.12, zal tot en met 1 december noteren op de beurs van Brussel. Zoals eerder vermeld geven acht rechten het recht om op drie nieuwe aandelen in te tekenen.
Indien u niet precies over een veelvoud van acht rechten beschikt, kunt u ontbrekende of overtollige coupons nr. 12 bij- of verkopen (let echter op de kosten). Overtollige coupons kunt u ook bijhouden tot bij de verkoop van scrips (niet-uitgeoefende voorkeurrechten) aan institutionele beleggers op 3 december. De opbrengst ervan, indien die meer dan 0,05 EUR per scrip bedraagt, worden op 9 december uitbetaald aan de houders.

Conclusie

Hoewel de uitgifteprijs onder de intrinsieke waarde ligt, zal de kapitaalverhoging slechts een vrij beperkte negatieve impact hebben op de intrinsieke waarde en op de toekomstige dividenden (WEB mikt op 2,47 à 2,55 EUR netto in december 2011 tegenover 2,56 EUR in december 2010). De overwaardering tegenover de intrinsieke waarde blijft met zo'n 10- 15% al bij al redelijk en het nettorendement (ruim 6%) meer dan behoorlijk.

 

Koers op het moment van de analyse: 41 EUR

Deel dit artikel