Analyse
Marcel Thirylaan: eerste liquidatiesaldo betaald 7 jaar geleden - maandag 29 november 2010

Hopelijk komen we op de informatievergadering van 19 januari eerstkomend meer te weten.

Boven de 10 EUR zouden we verkopen, op voorwaarde dat de kosten niet te hoog oplopen.

 

De authentieke verkoopakten werden half oktober verleden, en op 30 november werd een eerste liquidatiesaldo van 45,27 EUR betaald (wij rekenden op 50 EUR) tegen afgifte van coupon nr. 16. Dat bedrag komt overeen met de netto-opbrengst van de verkoop van de erfpacht na aftrek van alle kosten i.v.m. het op 05/10/2010 afgesloten boekjaar en is vrij van roerende voorheffing (wordt volledig beschouwd als terugbetaling van kapitaal). Daarnaast mogen de certificaathouders nog een bedrag verwachten dat zal bestaan uit de opbrengst van de verkoop van de naakte eigendom, het saldo van het niet-gebruikte bedrijfskapitaal en vooral de vergoeding wegens huurschade van ±18 EUR (netto) per certificaat die van Ernst&Young, tot eind 2008 de enige huurder van het gebouw, geëist wordt.
Die laatste betwist dat bedrag evenwel. Het eindbedrag van de vereffening en de datum waarop het uitgekeerd zal worden zijn dus uiterst onzeker. Het kan, na kosten (procedure tegen E&Y), schommelen tussen …0 en 21 EUR. Wij hopen op ten minste 10 EUR, maar behoudens een minnelijke schikking riskeert de uitbetaling nog enkele jaren op zich te laten wachten.

 

Koers op het moment van de analyse: 54,70 EUR

 

Deel dit artikel