Analyse
Louvain-la-Neuve: complexe operatie 7 jaar geleden - maandag 29 november 2010

Het is erg moeilijk om het certificaat te evalueren. Volgens ons moet de nettoliquidatiewaarde iets hoger zijn dan de huidige beurskoers.

Gezien de onzekerheid, beperken we ons tot HOUDEN (hoger risico).

 

Behalve als een buitengewone algemene vergadering er vóór 31/12:10 met een 2/3 meerderheid anders over beslist, moeten alle goederen die tot het certificaat behoren binnen de drie jaar verkocht worden (eind 2013). Het gaat echter om een zeer complexe en atypische operatie, temeer daar de werkelijke aard van de rechten ter discussie staat. Op 7/12 wordt er een eerste buitengewone algemene vergadering gehouden die zich moet uitspreken over de eventuele verlenging tot eind 2012. Als er, zoals te verwachten valt, niet voldoende certificaten vertegenwoordigd zijn, komt er op 28/12 een tweede vergadering. Als de looptijd van het certificaat met twee jaar verlengd wordt, kan de gedwongen verkoop vermeden worden en wordt de positie van de UCL misschien duidelijker: zal de universiteit de goederen in 2026, als het recht van opstal van de certificaathouders vervalt, aankopen, of het certificaat een erfpacht van 49 jaar verlenen. Zolang een en ander niet duidelijk is, zou een verkoop uiteraard moeilijk zijn en zou het beter zijn om het certificaat in stand te houden tot in 2026, wat mogelijk is als een nieuwe buitengewone vergadering in 2012 haar goedkeuring geeft. In afwachting zouden wij de voor de verlenging tot in 2012 stemmen. 
 

 

Koers op het moment van de analyse: 520,00 EUR

 

Deel dit artikel