Analyse
Genk Logistics: Ewals wil een deel van de site verlaten 7 jaar geleden - maandag 29 november 2010

Hoewel de intrinsieke waarde van het certificaat de laatste jaren afgebrokkeld is, blijft de koers er een flink stuk onder noteren.

Tot 160 EUR mag u dit certificaat nog altijd speculatief kopen.

 

In tegenstelling tot wat de beheerder op de informatievergadering in mei nog hoopte, heeft Ewals nu al aangekondigd eind 2011 nog een deel van de site (goed voor 13,8 % van de huidige huurinkomsten) te zullen verlaten. Aangezien het boekjaar bij Genk Logistics op 1 december van start gaat, zal de daling van de huurinkomsten pas voelbaar zijn vanaf het boekjaar 2011-12. De twee volgende coupons (februari 2011 en februari 2012) zullen er dus niet door aangetast worden. Intussen is er van de al leegstaande oppervlaktes (17 % van de totale geschatte huurinkomsten) nog niets opnieuw verhuurd geraakt. Wat de resterende oppervlaktes betreft, het stuk dus dat na 31/12/11 nog in gebruik zal zijn, is de situatie als volgt: voor 8 % daarvan loopt het contract met Ewals eind november 2013 af, voor de resterende 92 % eind maart 2018. We wijzen er hier nogmaals op dat de echte rentabiliteit van dit certificaat verhuld wordt door de financiële lasten van een 15-jarige lening met eindvervaldag op 30/11/13 die zowat 37 % van de voor het lopende boekjaar geschatte huurinkomsten opsouperen.

 

Koers op het moment van de analyse: 156,00 EUR

 

Deel dit artikel