Analyse
Marcel Thirylaan: verkoop gebouw afgerond 7 jaar geleden - donderdag 28 oktober 2010

De authentieke akten met betrekking tot de overdracht van het gebouw waarop het vastgoedcertificaat betrekking heeft, zijn recent verleden. Dit betekent dat de verkoop in kannen en kruiken is.

 

De bruto-opbrengst van de verkoop bedraagt 6 miljoen EUR en zal bij de eerstvolgende jaarlijkse couponbetaling, die normaal in november plaatsvindt, worden uitgekeerd. We schatten dat dit bedrag rond de 50 EUR netto zal uitkomen. Het volledige bedrag van de coupon zal immers beschouwd worden als een terugbetaling van kapitaal en dus vrij van roerende voorheffing.

 

Later bestaat de kans dat u nog een bedrag zal krijgen. Er loopt immers een gerechtelijke procedure met de voormalige huurder Ernst & Young wegens huurschade waardoor het vastgoedcertificaat wellicht niet binnen een korte termijn vereffend zal kunnen worden. Het geëiste bedrag van iets meer dan 2 miljoen euro of ruim 18 EUR per certificaat wordt wel aangevochten door de voormalige huurder. Het is moeilijk in te schatten of er nu wel of niet een schadevergoeding komt, het restbedrag kan dus schommelen tussen…0 en 20 EUR.

 

U mag het certificaat alleszins bijhouden in afwachting van de couponbetaling in november.

 

Deel dit artikel