Analyse
Het belang van limietorders 8 jaar geleden - dinsdag 30 maart 2010
Een marktorder inleggen is nooit zonder risico, zeker niet in een dunne markt. De onfortuinlijke koper van 540 stukken van het certificaat Terhulpsesteenweg op 22 maart kan daar over meespreken.

Liquidatie
Het certificaat van Terhulpsesteenweg is aan zijn laatste dagen bezig en zit in een liquidatiefase. De ontbinding gebeurt in stappen waardoor op regelmatig liquidatiebedragen worden uitbetaald. De laatste dateert van 21 december 2009 toen 7,50 EUR netto aan de certificaathouders werd overgemaakt. Aangezien het einde nadert, wordt het saldo van het liquidatiebedrag door de beheerders op ongeveer 0,75 à 2,70 EUR netto (1 en 3,50 EUR bruto) geschat. Een bedrag tussen die twee uitersten zullen de houders nog dit jaar ontvangen. We schreven midden december dat na de uitbetaling van de coupon we het certificaat zouden houden omdat de verkoopkosten te hoog zouden oplopen in vergelijking met de opbrengst.

Zonder limiet
Na de uitbetaling van december zijn er geen transacties meer geweest in Terhulpesteenweg. De laatste verhandeling dateert van 15 december, 10 stuks tegen 8,54 EUR. Het certificaat noteert op de enkele fixingmarkt van Euronext Brussel met fixing om 15 uur. Op 22 maart jongstleden vond er, tot onze grote verbazing, een transactie van 540 stuks plaats tegen een koers van 8,04 EUR. Een onoplettende koper had immers een order zonder aankooplimiet ingelegd voor 540 stuks maar had geen rekening gehouden met de illiquide markt en het beperkte aantal verkopers. De koper kocht met andere woorden een certificaat voor 8,04 EUR terwijl in het beste geval nog een ultieme liquidatiecoupon van 2,70 EUR zal worden uitgekeerd. We geven dit voorbeeld om u er nogmaals op te wijzen dat het werken met orders zonder limiet, zeker in een illiquide markt, niet zonder gevaar is. Werk dus zeker voor minder verhandelde effecten altijd met limieten en bekijk zeker eerst het orderboek (gespecialiseerde brokers laten toe om het orderboek in real time te consulteren) vooraleer u een order inbrengt of doorgeeft. Voor de koper is het alleszins een dure les.

Deel dit artikel