Nieuws

Wijst de Amerikaanse rentecurve op een nakende recessie?

5 maanden geleden - dinsdag 11 december 2018
Onlangs dook de Amerikaanse rente op 5 jaar kort onder de rente op 2 en 3 jaar. Volgens sommigen wijst dit op een nakende recessie… Is dit zo?

Niet in alle gevallen. Ongeacht of er een recessie op de loer ligt, zorg te allen tijde dat uw portefeuille goed gespreid is en bouw overgewaardeerde posities af. Deze lijden in principe immers het sterkst bij een beursdaling. Om evenwichtig te beleggen, stem uw portefeuille af op onze strategie.

Omgekeerde rentecurve

Normaal gezien stijgt de rente naarmate de looptijd langer wordt. Leent u bijvoorbeeld geld uit voor een aantal jaren, dan verwacht u een hoger rendement dan wanneer u geld uitleent voor slechts een aantal maanden. Het is inderdaad moeilijk te voorspellen hoe de inflatie en de rente op lange termijn zullen evolueren, dan wel of de emittent aan wie u uw centen toevertrouwt nog in staat zal zijn u terug te betalen. Om dit risico te compenseren, ligt het rendement van obligaties op lange termijn bijgevolg vaak hoger dan dat van obligaties op korte termijn.

Wel is het zo dat de rente op korte termijn soms hoger uitkomt dan de rente op lange termijn. En voor sommige waarnemers duidt dit op een naderende recessie. Wanneer de economie goed draait, investeren bedrijven, doen gezinnen uitgaven en gaat de vraag naar krediet hoger, alsook de inflatie, wat de rente hoger duwt. Het tegengestelde is echter ook waar. Wanneer de economie vertraagt, wordt er rekening gehouden met lagere inflatieverwachtingen, waardoor de rente weer daalt.

Het feit dat de rente op lange termijn lager ligt dan de rente op korte termijn, kan bijgevolg worden geïnterpreteerd als een teken dat beleggers verwachten dat de economie het over een paar jaar minder goed zal doen. Zo’n “omgekeerde” rentecurve heeft al zo’n acht keer een recessie juist kunnen voorspellen. Daarmee is het één van de betrouwbaarste waarschuwingssignalen.

Ook deze keer betrouwbaar?

De Amerikaanse rentecurve vertoont enkel voor korte looptijden, namelijk tot vijf jaar, een omgekeerd verloop. Het verschil tussen de rente op lange termijn en die op korte termijn is nog steeds positief en deze heeft meer voorspellingskracht dan het renteverschil tussen kortlopende rentes.

De Fed zelf, de Amerikaanse centrale bank, meent dat het verschil tussen de rente op 10 jaar en die op 3 maanden de meeste betrouwbare voorspeller is van een recessie. Die is met 0,47% nog steeds positief. Er is dus nog geen reden om te panikeren. Ook blijven we vertrouwen op een zachte landing van de Amerikaanse economie en vrezen we niet voor een recessie.

En al zal het renteverschil verder richting nul evolueren of zelfs negatief worden, de vraag is, in welke mate is deze indicator nog betrouwbaar aangezien de Fed de laatste jaren massaal Amerikaans overheidsschuldpapier heeft opgekocht om de langetermijnrente kunstmatig te drukken?

 

Deel dit artikel